Komisja Historyczno-Genealogiczna

Komisja powołana została uchwałą Zarządu   Nr 3/2017 Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Historyczno-Genealogicznej Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich. W ramach Komisji funkcjonują zespoły zagadnieniowe:

Komisją kieruje Przewodniczący Komisji, a poszczególnymi zespołami Kierownicy Zespołów.  

Przewodniczący Komisji –
Kierownik ZHZG – Sławomir OLCZYK
Kierownik ZI SRG – Adam ZAWISTOWSKI
Kierownik ZBGR – Rafał JUROWSKI

Regulamin Komisji Historyczno-Genealogicznej SRG

Related Images: