Władze

 

Zarząd

Prezes Zarządu                         –
Wiceprezes Zarządu                – Rafał JUROWSKI
Członek Zarządu (Sekretarz) – Aleksandra NADZIEJKO
Członek Zarządu (Skarbnik) –
Członek Zarządu                     – Jolanta KLAWE

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Andrzej RYBUS-TOŁŁOCZKO
Członek Komisji – Zbigniew TOŁŁOCZKO
Członek Komisji – Anna NOWOBILSKI-VASILIOS