Władze

Zarząd

Prezes Zarządu                         – Andrzej RYBUS-TOŁŁOCZKO
Wiceprezes Zarządu                – Piotr Paweł CYPLA
Członek Zarządu (Sekretarz) – Rafał JUROWSKI
Członek Zarządu (Skarbnik) – Mariusz ZEJDLER

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – …………………………………………………………..
Członek Komisji – Krystyna TOŁŁOCZKO-CZARZASTY
Członek Komisji – Artur TOŁŁOCZKO