Fond 1343 dzieło 2273

Teczka Nr 2273 dotyczy Lisowskich herbu Lis (Gubernia Grodzieńska). Podzielona jest na dwie części i zawiera łącznie 236 dwustronnie zapisanych kart.  Numeracja kart jest jednostronna i w niektórych fragmentach wielokrotnie przekreślana/przenumerowywana. 
Zakończona datą 11 XII 1873 rok,

Pierwsza część zawiera 20 jednostronnie ponumerowanych kart (od 1 do 20), natomiast druga 216 kart (od 21 do 236). Na kartach 1-20 teczki wywodowej znajdują się dokumenty Departamentu Heroldii datowane na lata 1840-1847. 


Druga część uzupełniającą teczki Nr 2273, na stronie tytułowej (karta 21) zawiera następujące datowania:

  • 8 II 1850 rok,
  • 14 II 1851 rok,
  • 5 IX 1851 rok,
  • 16 IV 1852 rok,
  • 13 V 1853 rok,
  • 20 ? 1869 rok,
  • 5 IX 1871 rok,
  • 11 XII 1873 rok.

W teczce przedstawiono wywody następujących osób:

LISOWSKI Jakub
LISOWSKI Jan
LISOWSKI Krzysztof
LISOWSKI Mikołaj
LISOWSKI Marcin
LISOWSKI Franciszek
LISOWSKI Maciej
LISOWSKI Mikołaj
LISOWSKI Mikołaj Andrzej
LISOWSKI Antoni
LISOWSKI Bolesław
LISOWSKI Andrzej (senior)
LISOWSKI Andrzej (junior)
LISOWSKI Kazimierz /1876-1947/


Powrót do indeksu teczek

Related Images: