K001

SPIS DWORIAN II GRUPY POWIATU GRODZIEŃSKIEGO
WYKONANY W 1899 ROKU
(Список дворян Гродненского уезда разряда состав. в 1899) 
NIAB – Fond 92, op. 1, dzieło 90 

Zbiór ten  zawiera 1 510 pozycji (rodzin), co oznacza że faktycznie odnajdziemy tam informacje o co najmniej 5-6 tysiącach osób. To że spis został wykonany w 1899 roku oznacza bardziej, że został on przepisany w tym roku.  Podstawą jego wykonania był „Spis mieszkańców powiatu grodzieńskiego z 1832 roku”, uzupełniony informacjami z kolejnych lat – do roku 1899. Jest to maszynopis opisujący na dwóch kartach następujące zagadnienia dotyczące danego szlachcica i jego rodziny:

Tabela spisowa składa się z następujących rubryk:   

 • czterocyfrowy numer zbioru
 • liczba porządkowa
 • rodzina, imiona i imię ojca szlachcica z pokazaniem jego rodziny obojga płci
 • wiek
 • kiedy przyznano dworiaństwo – [1] w jakiej Deputacji szlacheckiej złożono dokumenty, [2] rok, [3] miesiąc, [4] dzień
 • dzieci płci męskiej urodzone po złożeniu dokumentów i ich wiek
 • jakie posiada własności, z chłopami lub bez chłopów, kiedy nabyte i gdzie mieszka
 • informacja na wypadek zmian w rozporządzeniach o przynależności

W celu uzyskania informacji należy:

 • wybrać ze SPISU ZASOBU określoną osobę (rodzinę)
 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać zakres udostępnienia (czterocyfrowy numer zbioru, nazwisko i imię poszukiwanej osoby, np. 2580/ANTUSZEWSKI Grzegorz) oraz wymagane w formularzu dane
 • wpłacić darowiznę na cele statutowe na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna darowizna

Przykładowy udostępniony rekord z opisem w języku polskim


Powrót do menu udostępnionych zasobów

Related Images: