U011

DZIENNIKI ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA CHOROBY ZAKAŹNE
GRODNO – LATA 1931, 1933, 1934, 1938

Koszt – 50,00 zł za jeden rocznik lub 150 zł za całość (oszczędność 50 zł)

W Archiwum Akt Nowych w Warszawie (Zespół 2/15/0 Ministerstwo Opieki Społecznej
w Warszawie) można odnaleźć „Dzienniki zachorowań i zgonów na choroby zakaźne
w Grodnie” z lat 1931, 1933-1934 i 1938. Jest to dosyć ciekawe źródło dostarczające wielu informacji o ówczesnych mieszkańcach Grodna, o służbie zdrowia i panujących w tamtych czasach chorobach.

Udostępnieniu podlega każdy rocznik osobno (1931, 1933, 1934 lub 1938). Każdy rocznik zawiera po kilkaset wpisów – łącznie 1552, w tym: 356 (rok 1931),
575 (rok 1933), 219 (rok 1934), 402 (rok 1938). W każdej księdze w sposób tabelaryczny przedstawiono następujące dane:

 • data zgłoszenia choroby
 • miejsce zamieszkania chorego (ulica, nr domu)
 • nazwisko i imię chorego lub zmarłego
 • wiek, płeć, wyznanie
 • zawód
 • miano choroby
 • data zachorowania
 • data sprawdzenia
 • nazwisko lekarza
 • data zgonu
 • uwagi

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu i rocznik księgi do udostępnienia (np. „U011_1938”) oraz wymagane w formularzu dane. Można także zamówić cały zasób wpisując „U011_CAŁOŚĆ„. 
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Istnieje również możliwość zamówienia zindeksowanego w całości zbioru. Informacja na stronie „Udostępnianie opracowań własnych


Powrót do menu udostępniania zasobów

Related Images: