U002

OPISANIE SZLACHECKICH NIERUCHOMYCH WŁASNOŚCI W POWIECIE GRODZIEŃSKIM Z 1795 ROKU

Zasób ten wchodzi w skład tzw. fondu 92 – DOKUMENTY WYTWORZONE PRZEZ POWIATOWEGO MARSZAŁKA SZLACHTY.

Ф. 92 Оп. 1, д. 254
Список дворян с принадлежащими им имениями. 1796 г. 

Dokument sporządzony został pod koniec 1795 roku, a wydany w lutym 1796 roku.
Na ostatniej stronie dokumentu zapisano:

„Roku 1796 miesiąca Februaryi 1/12 dnia wedle uniwersałłu Jasnie Oswieconego Xiążęcia Jegomości Repnina Generałł-Gubernatora Wielkiego Xięstwa Littewskiego
w roku 1795 miesiąca oktobra wydanego z listy przez szlachtę podaney y w udzielną xięgę oprawioney, takową Tabellę o nazwaniach nieruchomych własność familii szlacheckich powiattu Grodzieńskiego sporządzoną podpisuję Tadeusz Alexandrowicz marszałek powiatu Grodzieńskiego”.

Dokument zawiera 32 strony (udostępniony w całości) na, których w formie tabelarycznej zapisano:

  • nazwę nieruchomej własności oraz rodzaj (folwark, wieś, okolica) i status prawny (dziedziczny, za prawem arędowym, kupiony, nadany przywilejem, za prawem zastawnym, itp.)
  • imiona i nazwiska posesorów (właścicieli) oraz odwołanie do listy opisującej danego posesora i jego rodzinę

Przykładowa strona dokumentu

W celu uzyskania dokumentu należy: 

  • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu (U002) oraz wymagane w formularzu dane
  • wpłacić darowiznę na cele statutowe na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna darowizna

Powrót do menu udostępnionych zasobów

Related Images: