UDOSTĘPNIANIE – OPRACOWANIA WŁASNE STOWARZYSZENIA

Komisja Historyczno-Genealogiczna Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich w ramach swojej działalności prowadzi różnego rodzaju badania i projekty, których efektem są opracowania dotyczące poszczególnych rodów Grodzieńszczyzny – szlacheckich i nie tylko, miejsc (okolic, folwarków, wsi), parafii i kościołów, a także zdarzeń historycznych,
które miały miejsce na przestrzeni wieków. Opracowania, które chcemy udostępnić to także efekty indeksacji ksiąg metrykalnych i różnego rodzaju dokumentów historycznych związanych z Grodzieńszczyzną…

OP001 – Lisowscy herbu Lis z Grodzieńszczyzny
OP002 – Indeksy Taryfy kurzących się dymów województwa trockiego z 1775 roku – powiat grodzieński
OP003 – indeksy księgi zachorowań i zgonów na choroby zakaźne – Grodno lata 30-te XX
OP004 – indeksy „Spisu wiernych parafii Jeziory (powiat grodzieński) z 1926 roku”
OP005 – indeksy ksiąg chrztów parafii Jeziory z lat 1819-1830
OP006 – indeksy ksiąg chrztów parafii Jeziory z lat 1831-1840
OP007 – indeksy ksiąg chrztów parafii Jeziory z lat 1841-1849
OP008 – indeksy ksiąg ślubów parafii Jeziory z lat 1773-1791
OP009 – indeksy ksiąg ślubów parafii Jeziory z lat 1819-1828
OP010 – indeksy ksiąg ślubów parafii Jeziory z lat 1829-1838
OP011 – indeksy ksiąg ślubów parafii Jeziory z lat 1839-1847
OP012 – indeksy ksiąg zgonów parafii Jeziory z lat 1820-1834
OP013 – indeksy ksiąg zgonów parafii Jeziory z lat 1835-1840
OP014 – indeksy ksiąg zgonów parafii Jeziory z lat 1841-1848
OP015 – indeksy ksiąg chrztów cerkwi unickiej w Kozłowiczach z lat 1794-1809
OP016 – indeksy ksiąg chrztów cerkwi unickiej w Kozłowiczach z lat 1819-1826
OP017 – indeksy ksiąg ślubów cerkwi unickiej w Kozłowiczach z lat 1795-1826
OP018 – indeksy ksiąg chrztów cerkwi unickiej w Żydomli z lat 1821-1836
OP019 – indeksy ksiąg ślubów cerkwi unickiej w Żydomli z lat 1827-1834
OP020 – indeksy ksiąg zgonów cerkwi unickiej w Żydomli z lat 1827-1834


Powrót do menu głównego zasobów udostępnionych

Related Images: