OP006

KSIĘGI CHRZTÓW PARAFII JEZIORY Z LAT 1831-1840/zindeksowany
(źródło: LVIA Fond 604, ap.46, vol. 16A-25)

Koszt – 30,00 zł

Parafia Jeziory administracyjnie przynależała do guberni grodzieńskiej ujezdu (powiatu) grodzieńskiego. 
Łącznie w indeksie wymieniono 1 022 dzieci urodzonych w latach 1831-1840, w tym 458 płci żeńskiej i 564 płci męskiej.
W zindeksowanym zbiorze przedstawiono następujące dane:

 • numer mikrofilmu z numerem zdjęcia
 • rok
 • numer aktu
 • data urodzenia
 • data chrztu
 • obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki)
 • status (ślubne, nieślubne, bliźnięta)
 • płeć dziecka
 • imię/imiona dziecka
 • nazwisko
 • imię ojca
 • imię matki
 • nazwisko rodowe matki
 • status społeczny rodziców
 • imię i nazwisko ojca chrzestnego
 • imię i nazwisko matki chrzestnej
 • uwagi (informacje uzupełniające)
 • imię i nazwisko księdza/parocha udzielającego chrztu oraz jego funkcja

Indeks wykonany w pliku Excel.
Indeksujący: Wojciech Krzysztof Gorczyca (Polska) – członek wspierający Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich. 

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP006) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

 

Related Images: