OP013

KSIĘGI ZGONÓW PARAFII JEZIORY Z LAT 1835-1840/zindeksowany
(źródło: LVIA Fond 604, ap.11, vol. 20-25)

Koszt – 30,00 zł

Łącznie w indeksie wymieniono 500 osób zmarłych w latach 1835-1840.
W zindeksowanym zbiorze przedstawiono następujące dane:

 • numer mikrofilmu z numerem zdjęcia
 • rok
 • numer aktu 
 • data zgonu
 • nazwisko i imię zmarłego,
 • płeć
 • wiek w chwili śmierci
 • status społeczny
 • miejsce zamieszkania
 • przyczynę śmierci
 • data i miejsce pochówku
 • informacje o pozostawionej rodzinie 
 • imię i nazwisko księdza/parocha zapisującego akt zgonu oraz jego funkcja

Indeks wykonany w pliku Excel.
Indeksujący: Jolanta Klawe – członek zwyczajny Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich .

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP013) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

Related Images: