OP019

KSIĘGI ŚLUBÓW CERKWI GREKO-KATOLICKIEJ (UNICKIEJ)
W ŻYDOMLI Z LAT 1827-1834
/zindeksowany
(źródło: LVIA Fond 634, ap.4, vol. 321-322)

Koszt – 50,00 zł

Łącznie w indeksie wymieniono 101 małżeństw zawartych w latach 1827-1834.
W zindeksowanym zbiorze przedstawiono następujące dane:

 • numer mikrofilmu z numerem zdjęcia
 • rok
 • data ślubu
 • nazwisko i imię pana młodego, obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki), status społeczny, miejsce zamieszkania
 • nazwisko i imię panny młodej, obrządek religijny (rzymskokatolicki lub unicki), status społeczny, miejsce zamieszkania
 • nazwiska i imiona świadków ślubu
 • uwagi (informacje uzupełniające o małżonkach lub świadkach)
 • imię i nazwisko parocha udzielającego ślubu oraz jego funkcja

Indeks wykonany w pliku Excel.
Indeksujący: Krzysztof Gorczyca – członek wspierający Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich .

W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu do udostępnienia
  (OP019) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępniania opracowań własnych

Related Images: