U003

TARYFA KURZĄCYCH SIĘ DYMÓW POWIATU GRODZIEŃSKIEGO
Z 1775 ROKU

Koszt – 50,00 zł

W zasobach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie przechowywany jest niezwykle ciekawy dokument zwany potocznie „Taryfą kurzących się Dymów
(LVIA fond 11, ap. 1, d. 1584).
Celem każdej kolejnej lustracji w dawnej Polsce była kontrola dóbr królewskich.
Efektem powyższych działań prawnych były spisy właścicieli gruntów, zabudowań, dochodów (taryfy).

Powyższa taryfa spisana została
w październiku 1775 roku przez Komisarzy wyznaczonych na mocy przepisów prawa lustracyjnego wynikającego z Konstytucji uchwalonej na Sejmie 1775 roku – poniżej oryginalny tytuł dokumentu dotyczący powiatu grodzieńskiego.

 W tabelarycznym opisie dobra ziemskie dzielono na: ziemskie, duchowne
i hybernowe. Każde z wymienionych dóbr dzieliły się na określony rodzaj dymów: szlacheckie oraz dworskie i rolnicze. W dobrach duchownych dodatkowo wyróżniano dymy klasztorne. W taryfie wymieniano nazwę parafii, okolicy, wsi lub dworu, imiona i nazwiska właścicieli, ilość posiadanych dymów oraz dochód (praca roczna) dostarczany dla skarbu przez dany dym (dymy). W przypadku dymów miejskich dzielono je na: prywatne, dwory, kamienice, pałace, klasztory.

W skład udostępnionego zbioru wchodzą dokumenty dotyczące:

 • Grodno miasto – przykładowa strona dokumentu
 • Parafia Grodzieńska
 • Parafia Jeziory
 • Parafia Eysymonty Wielkie
 • Parafia Wołpa
 • Parafia Łunna
 • Parafia Repla
 • Parafia Odelsk
 • Parafia Krynki
 • Parafia Kuźnica
 • Parafia Sokolańska
 • Parafia Sokolska
 • Parafia Chodorowska
 • Parafia Mostowska
 • Parafia Sidrzeńska
 • Parafia Lipska
 • Parafia Nowodworska
 • Parafia Indurska
 • Parafia Kamionkowska
 • Parafia Dombrowska
 • Parafia Brzostowicka
 • Parafia Jałowska
 • Parafia Choroska
 • Parafia Janowska
 • Parafia Filipowska
 • Parafia Przeroslska
 • Parafia Puńska
 • Parafia Seyenska
 • Parafia Wiżańska
 • Parafia Berznicka
 • Parafia Leypuńska
 • Parafia Hozka
 • Podsumowanie powiatu grodzieńskiego

Udostępnieniu podlegają skany taryfy zapisane jako pliki JPG.
W celu uzyskania dokumentu należy: 

 • poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA wpisać numer zasobu (U003) oraz wymagane w formularzu dane
 • dokonaj wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia – jedno udostępnienie/jedna wpłata

Powrót do menu udostępnionych zasobów

Related Images: