Urzędnicy grodzieńscy – ALEXANDROWICZ Tadeusz

ALEKSANDROWICZ (Alexandrowicz) Tadeusz h. własnego vel Kosy (odmiana). Zmarł po 1800 roku. W latach 1769-1794 pełnił następujące urzędy: 

  • skarbnik grodzieński
  • sędzia grodzki grodzieński
  • sędzia ziemski grodzieński
  • marszałek grodzieński

Skarbnikiem grodzieńskim był w latach 1769-1772. Nominowany na urząd został 22 II 1769 roku po śmierci Benedykta Sopoćki i sprawował go prawdopodobnie do 11 XII 1772 roku. Przed mianowaniem zapisywany był jako sędzic tj. syn sędziego. W dniu 3 XII 1770 roku nominowany na urząd sędziego grodzkiego, a 4 VII 1777 roku  na urząd sędziego ziemskiego (po rezygnacji Kazimierza Wolmera).  W 1789 roku, jako sędzia ziemski  został wyznaczony na jednego z komisarzy reprezentujących województwo trockie powiat grodzieński w „Sposobie wynalezienia Ofiary z Dóbr Ziemskich i Duchownych w Koronie i w Wielkim Xięstwie Litewskim”.  W dniu 10 I 1792 roku z mocy konstytucji w związku z przemianowaniem urzędów pozostaje sędzią ziemiańskim – do 1777 roku. Urząd marszałka grodzieńskiego obejmuje 22 II 1794 roku, jednak jeszcze w lipcu tegoż roku występował bez tytułu – był ostatnim marszałkiem grodzieńskim. 

Był wielokrotnie deputatem szlacheckim powiatu grodzieńskiego do Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego – w latach: 1763, 1770/1771, 1776/1777, 1783/1784, 1787/1788.

W 1765 roku stanął w popisie szlachty grodzieńskiej z parafii Jeziory – „Wielmożny imć pan Tadeusz Alexandrowicz – sędzia siemski grodzieński na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym”. W 1792 roku był jednym z sygnatariuszy laudum sejmiku w Grodnie.

Źródła:
UWKL II, s. 271 (poz. 1785), s. 324 (poz. 2235), s. 325 (poz. 2240), s. 330 (poz. 2207), s. 331 (poz. 2295)
Zbiór Konstytucyi i Uchwał Seymu pod związkiem Konferedacyi w Warszawie Agituiącego się od dnia 7. Października w Roku 1788. do Dnia 16. Grudnia Roku 1790 podług dat Oblaty wydrukowany, Warszawa 1791, s. 66
TRYBUNAŁ_II, s.279, 305, 328, 358, 359, 376
Lauda, instrukcye, głosy delegowanych z Polski i Litwy…”  Biblioteka Książąt Czartoryskich sygn. 886 IV Rkps, Strony 623-663

Powrót do spisu urzędników

Related Images: