Urzędnicy Grodzieńscy – MICUTA Jakub

gozdawa-herb     Jakub (Jakób) MICUTA był synem Jana (sędziego ziemskiego grodzieńskiego), wnukiem Bohusza (chorążego grodzieńskiego i litewskiego) i prawnukiem Piotra (leśniczego, chorążego, sędziego grodzieńskiego). Braćmi Jakuba byli: Olbrycht Jerzy, Stefan Piotr i Michał. Miał także dwie siostry: Annę i Katarzynę. (KN) W jednym z herbarzy wymieniany jako stolnik grodzieński w 1650 roku (SU), co z kolei za małoprawdopodobne uznaje Andrzej Rachuba, ponieważ w tym czasie stolnikiem był jeszcze Krzysztof Bieniecki (Bienicki). W jednym z herbarzy czytamy: „Jakób, który z Korzenickiej stolnikówny ziemi Bielskiej, spłodził Kazimierza podczaszego Rzeczyckiego i Jerzego.” (KN) W kolejnym kanonie heraldyki polskiej możemy odnaleźć uzupełnienie powyższych informacji: „[…] zaślubił Izabelę Korzeniecką i z niej miał dwóch synów, Jerzego i Kazimierza podczaszego rzeczyckiego; po Jerzym synowie: Bogusław-Maryan, podstoli grodzieński, pisarz ziemski krasnostawski 1718 r., […] i Ludwik-Kazimierz, starosta szumilski, porucznik chorągwi wojew. brześciańskiego, podpisał elekcyę 1733 r. z wojew. brzesko-litewskim; był pisarzem ziemskim kijowskim, grodzkim krasnostawskim 1721 r.; sukcesor bezpotomnie zmarłego brata 1731 r.” (SU)

Źródła:
AR – Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 2367, s.341
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, tom VI, s. 590
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1913, tom X, s. 384

Powrót do spisu urzędników

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *