Urzędnicy Grodzieńscy – MICUTA Jakub

gozdawa-herb     Jakub (Jakób) MICUTA był synem Jana (sędziego ziemskiego grodzieńskiego), wnukiem Bohusza (chorążego grodzieńskiego i litewskiego) i prawnukiem Piotra (leśniczego, chorążego, sędziego grodzieńskiego). Braćmi Jakuba byli: Olbrycht Jerzy, Stefan Piotr i Michał. Miał także dwie siostry: Annę i Katarzynę. (KN) W jednym z herbarzy wymieniany jako stolnik grodzieński w 1650 roku (SU), co z kolei za małoprawdopodobne uznaje Andrzej Rachuba, ponieważ w tym czasie stolnikiem był jeszcze Krzysztof Bieniecki (Bienicki). W jednym z herbarzy czytamy: „Jakób, który z Korzenickiej stolnikówny ziemi Bielskiej, spłodził Kazimierza podczaszego Rzeczyckiego i Jerzego.” (KN) W kolejnym kanonie heraldyki polskiej możemy odnaleźć uzupełnienie powyższych informacji: „[…] zaślubił Izabelę Korzeniecką i z niej miał dwóch synów, Jerzego i Kazimierza podczaszego rzeczyckiego; po Jerzym synowie: Bogusław-Maryan, podstoli grodzieński, pisarz ziemski krasnostawski 1718 r., […] i Ludwik-Kazimierz, starosta szumilski, porucznik chorągwi wojew. brześciańskiego, podpisał elekcyę 1733 r. z wojew. brzesko-litewskim; był pisarzem ziemskim kijowskim, grodzkim krasnostawskim 1721 r.; sukcesor bezpotomnie zmarłego brata 1731 r.” (SU)

Źródła:
AR – Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 2367, s.341
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, tom VI, s. 590
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1913, tom X, s. 384

Powrót do spisu urzędników

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *