Urzędnicy Grodzieńscy – MICUTA Jan

gozdawa-herbJan MICUTA był synem Bohusza (chorążego grodzieńskiego
i litewskiego), wnukiem Piotra (leśniczego, chorążego, sędziego grodzieńskiego). Jego braćmi byli Jakub i Heronim. W herbarzach odnajdujemy następujące informacje:
 „[…] Jan, sędzia ziemski grodzieński 1628 r., po którym czterech synów: Jakób, Olbrycht, Stefan-Piotr, łowczy kaniowski i Michał.” (SU) W innych źródłach czytamy, że Jan był drugim synem Jakuba (Jakóba) – chorążego litewskiego (KN), co jest raczej mało prawdopodobne. Z tego samego źródła wynika, że oprócz czterech synów Jan miał jeszcze dwie córki: Annę i KatarzynęPierwszy z synów Jana – Jakub (Jakób) przez Uruskiego wymieniany jest jako „stolnik grodzieński 1650 roku”, co z kolei A. Rachuba uważa za mało prawdopodobne. Drugi syn Olbrycht (Olbrycht Jerzy) był pisarzem, a następnie postarostą grodzieńskim (później pisarzem ziemskim żmudzkim). czwarty syn – Michał (Michał Kazimierz) był miecznikiem witebskim, elektorem w 1674 roku z powiatu grodzieńskiego. Niesiecki, trzeciego z synów Jana – Stefana Piotra, opisuje  jako „leśniczego koniawskiego”. (KN) W herbarzach wymieniani są także kolejni potomkowie synów Jana. 

W źródłach wymieniany jako podstoli grodzieński nominowany 3 III 1627 roku po Eustachym Kierdeju. Brał udział w elekcji króla Władysława IV Wazy w 1632 roku. (AR) W dniu 9 III 1632 roku awansowany na sędziego ziemskiego grodzieńskiego zastępując zmarłego Jerzego Sopoćko. Wymieniany jako sędzia ziemski jeszcze przy dacie  16 X 1646 rok. Zmarł przed II 1648 roku – wtedy urząd sędziego objął Jan Sopoćko (AR). W latach 1614-1643 był co najmniej czterokrotnie Deputatem Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego występującym z powiatu grodzieńskiego – w latach 1614, 1620, 1631 i 1643 (AR/HL). 

Źródła:

AR – Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 2124, s.310; poz. 2220, s. 322
AR/HL – Andrzej Rachuba, Henryk Lulewicz, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582-1696. Spis, Warszawa 2007, s.151, 169, 203, 242
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1841, tom VI, s. 390
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1913, tom X, s. 384

Powrót do spisu urzędników

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *