Urzędnicy Grodzieńscy – MICUTA Jan

gozdawa-herbJan MICUTA był synem Bohusza (chorążego grodzieńskiego
i litewskiego), wnukiem Piotra (leśniczego, chorążego, sędziego grodzieńskiego). Jego braćmi byli Jakub i Heronim. W herbarzach odnajdujemy następujące informacje:
 „[…] Jan, sędzia ziemski grodzieński 1628 r., po którym czterech synów: Jakób, Olbrycht, Stefan-Piotr, łowczy kaniowski i Michał.” (SU) W innych źródłach czytamy, że Jan był drugim synem Jakuba (Jakóba) – chorążego litewskiego (KN), co jest raczej mało prawdopodobne. Z tego samego źródła wynika, że oprócz czterech synów Jan miał jeszcze dwie córki: Annę i KatarzynęPierwszy z synów Jana – Jakub (Jakób) przez Uruskiego wymieniany jest jako „stolnik grodzieński 1650 roku”, co z kolei A. Rachuba uważa za mało prawdopodobne. Drugi syn Olbrycht (Olbrycht Jerzy) był pisarzem, a następnie postarostą grodzieńskim (później pisarzem ziemskim żmudzkim). czwarty syn – Michał (Michał Kazimierz) był miecznikiem witebskim, elektorem w 1674 roku z powiatu grodzieńskiego. Niesiecki, trzeciego z synów Jana – Stefana Piotra, opisuje  jako „leśniczego koniawskiego”. (KN) W herbarzach wymieniani są także kolejni potomkowie synów Jana. 

W źródłach wymieniany jako podstoli grodzieński nominowany 3 III 1627 roku po Eustachym Kierdeju. Brał udział w elekcji króla Władysława IV Wazy w 1632 roku. (AR) W dniu 9 III 1632 roku awansowany na sędziego ziemskiego grodzieńskiego zastępując zmarłego Jerzego Sopoćko. Wymieniany jako sędzia ziemski jeszcze przy dacie  16 X 1646 rok. Zmarł przed II 1648 roku – wtedy urząd sędziego objął Jan Sopoćko (AR). W latach 1614-1643 był co najmniej czterokrotnie Deputatem Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego występującym z powiatu grodzieńskiego – w latach 1614, 1620, 1631 i 1643 (AR/HL). 

Źródła:

AR – Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 2124, s.310; poz. 2220, s. 322
AR/HL – Andrzej Rachuba, Henryk Lulewicz, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582-1696. Spis, Warszawa 2007, s.151, 169, 203, 242
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1841, tom VI, s. 390
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1913, tom X, s. 384

Powrót do spisu urzędników

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *