Urzędnicy Grodzieńscy – MICUTA Piotr

gozdawa-herb

Piotr Micuta (zwany także Micuticz) mógł być potomkiem (synem lub wnukiem) Bohusza – koniuszego litewskiego w 1475 roku. Piotr  sprawował urząd leśniczego grodzieńskiego – w źródłach wymieniany pod datami 30 VIII 1540 i 26 IX 1541 (lub 1542). Wymieniany jest także jako leśniczy oski i przełomski przy datach 7 VII-28 XI 1555 roku. Następnie sprawował urząd chorążego grodzieńskiego – wyznaczony (nominowany) około XI’1554 roku, po śmierci Jana Mikołajewicza Tołoczkowicza (Tołoczkiewicza, Tołoczko). Jako chorąży grodzieński był wymieniany jeszcze w zapisach datowanych na 5 III 1560 rok, później wymieniany już jako sędzia.   Po nim chorążym grodzieńskim zostaje prawdopodobnie syn – Bohusz Piotrowicz Micuta. Na urząd sędziego grodzieńskiego nominowany został razem z Mikołajem Szymkowiczem Tołoczko około IV/V 1555 roku, jako chorąży grodzieński. Wzmiankowany jeszcze w dokumentach datowanych na dzień 9 V 1561 rok. Żył jeszcze w 1565 roku – wzmiankowany w popisie wojsk, w chorągwi grodzieńskiej, którą dowodził jego syn Bohusz: „[…] a za ojca swojego z imienia wysłużonego Świsłoczy stawił konia zbrojno po usarsku.” Ród Micuta wywodził się z herbu Gozdawa.

Źródła:
Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 1538, s.241; poz. 1725, s. 264; poz. 146, s.79
Rossijskij Gosudarstwienyj Archiw Driewnich Aktow w Moskwie (RGADA) Found 389 (Metryka Litewska   księga 36, k.42; księga 41 k.252)
Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею (AVAK) Wilno 1890, tom XVII
Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею (AVAK) Wilno 1894, tom XXI

Powrót do spisu urzędników

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *