Urzędnicy Grodzieńscy – NOWICKI Michał Jerzy

Choć wymieniany w spisach urzędników jako podczaszy grodzieński, już w 23 IV 1696 roku pisał się jako podczaszy wołkowyski. Był dwukrotnie żonaty – I małżeństwo z Tekla Jelska, II małżeństwo z Ludwika Wolbekówna zm. ok. 1720 roku. Michał był wymieniany jeszcze w źródłach (LVIA, SA 4725 k. 1015n) w 1713 roku. Bardzo możliwe, że w tymże roku pełnił urząd (w zastępstwie ?) sędziego ziemskiego grodzieńskiego (lub skarbowego). Z tego samego źródła wynika, że zmarł 20 IX 1720 roku. Być może podczaszym grodzieńskim był do 1696 roku – w dniu 27 VII na urząd ten zostało wyznaczonych dwóch Poczobutów Odolanickich (Andrzej i Stefan Władysław). 

W 1690 roku tenże sam Michał – ówczesny podczaszy grodzieński płacił podatek za 1 dym w okolicy Zubowszczyzna (parafia Odelsk). Za kolejny dym w tej samej okolicy płacił Zachariasz Nowicki – strażnik grodzieński zmarły w 1693 roku, prawdopodobnie brat Michała. 

Źródła:
Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009,
s. 293 poz. 1980 i s.323 poz.2228
Henryk Lulewicz, Metryka Litewska, Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Województwo trockie 1690 r., Warszawa 2000, s.118

Related Images: