Urzędnicy Grodzieńscy – SAROSIEK (STAROSIEKA) Jan Antoni Nadodlanicki

W zbiorach Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku (NGABM) w zbiorze Found 1722 (inw. 1 nr 90a, k. 98, k.1205) oraz w Rossijskij Gosudarstwienyj Archiw Driewnich Aktow w Moskwie (RGADA) w zbiorze Found 389 (Metryka Litewska   księga 157, k.144-v) znajdują się zapisy o Janie Antonim Nadodlanicki Sarosiek (Starosieka) – budowniczym grodzieńskim. Na urząd został wyznaczony 28 II 1720 roku. Jako budowniczy grodzieński był wymieniany jeszcze w zapisach datowanych na 12 VIII 1723 rok.  Do 1746 roku na urzędzie tym źródła nikogo nie wymieniają – określany jest jako „urząd od dawna wakujący”.

Źródło: Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 1516, s.239

Jan Antoni Sarosiek pochodził prawdopodobnie z okolicy Sarosieki lub Poczobuty i był spokrewniony z rodem Poczobut-Odolanicki herbu Pogonia.


Powrót do spisu urzędników

 

Related Images: