Zeszyty Grodzieńskie

Pierwszy Periodyk Genealogiczny Ziemi Grodzieńskiej

zeszyty-grodzienskie_strona-tytulowaAdresowane będą przede wszystkim do miłośników tematyki kresowej – do tych, którzy swoje korzenie rodowe wywodzą właśnie z tych dawnych polskich ziem. Tematyka niniejszego periodyku poświęcona będzie głównie genealogii polskich i litewskich rodów szlacheckich, zamieszkujących na przestrzeni wieków obszary umownie nazwane przez nas „Grodzieńszczyzną”.  Pragniemy przedstawić powyższe zagadnienie w szerokim spektrum tematycznym, opisać tło historyczne,  przedstawić historię grodzieńskich parafii i kościołów, a także odtworzyć genealogię prastarych rodów szlacheckich stanowiących sól tych ziem. Opiszemy również rody włościańskie, ponieważ one również nie mogą zaginąć w mroku niepamięci…

 

Zeszyty wydawane będą cyklicznie (kwartalnie) Planuje się redagowanie kilkunastu stałych rubryk tematycznych, w tym:

 • HISTORIA
 • PARAFIE GRODZIEŃSZCZYZNY
 • KOŚCIOŁY GRODZIEŃSZCZYZNY
 • MIEJSCA ZNANE I ZAPOMNIANE
 • RODY GRODZIEŃSKIE – SZLACHTA
 • RODY GRODZIEŃSKIE – WŁOŚCIANIE
 • URZĘDNICY GRODZIEŃSCY
 • WIELCY TEJ ZIEMI
 • METRYKALIA
 • Z KSIĄG ZIEMSKICH I GRODZKICH
 • RZECZY DZIWNE I CIEKAWE

Zeszyty będą pozostawały w ścisłym związku z innymi projektami realizowanymi przez
Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich tworząc bazę wiedzy o Ojczyźnie naszych przodków.
Do współpracy przy redagowaniu kolejnych numerów zapraszamy wszystkich
zainteresowanych historią Grodzieńszczyzny.

Wydanie pierwszego numeru planowane jest na I kwartał 2018 roku


Powrót do indeksu planów wydawniczych

Related Images: