REWIZJA GENERALNA EKONOMII GRODZIEŃSKIEJ 1676-1680

rewizja

Poniżej zamieszczony jest spis treści rękopisu sporządzonego w latach 1676-1680. Oryginał rękopisu przechowywany jest w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich – nie posiada spisu treści. Wersja zdigitalizowana pochodzi z Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Numery stron podane w nawiasach są numerami oryginalnymi. W przepisywanym tekście zachowano oryginalną ortografię z całą jej niekonsekwencją i niespójnością.

„REVISIA GENERALNA DO OEKONOMIEY GRODZIENSKEY seymem Coronationis Cracoviensis Anni 1676 naznaczona a w Roku 1680 odprawiona”

.Spis opracował: Piotr Paweł CYPLA
W transkrypcji poszczególnych rozdziałów udział wzięli:
Tomasz ORECHWO, Henryk NIEDŹWIECKI, 
Małgorzata STEMPNIEWICZ


 
 1. Wstęp str. 5(3)
 2. Zamek Grodzieński 9(7)
 3. miasto GRODNO 35(33)
 4. Klucz KWASOWSKI str.77(75)
  • wieś POHORANY str.87(85)
  • wieś DOROSZOWICE str.92(90)
  • wieś HORNOWICE str.96(94)
  • wieś WICKIEWICE str.98(96)
  • wieś DAKAŁOWICE str.101(99)
  • piaski, ogrody str.104(102)
  • ogrodniki pod Dworem Kwasowskim str.106(104)
  • wieś KOŁPAKI str.108(106)
  • wieś KORZENIEWICE str.112(110)
  • wieś HORNICA str.114(112)
  • wieś BERECH alias KOWALE str.118(116)
  • wieś BERECH alias SUAWICZE str.119(117)
  • wieś BERECH alias ŻYLICE str,120(118)
  • wieś ŁASZA str.122(120)
  • wieś ILKOWKA str. 127(125)
  • wieś KRUCHŁE str. 130(128)
  • wieś ODŁA alias STRZELCE 135(133)
  • wieś SUKOWICE str. 139(137)
  • wieś CHLISTOWICE str. 140(139)
  • wieś HRAYNO alias KOZŁY str. 141(139)
  • Podsumowanie klucza Kwasowskiego str. 149(147)
 5. Klucz ŁUNIEWSKI
  • miasteczko ŁUNA str.151(149)
  • wieś MARCINOWCE str.159(157)
  • wieś ŻYLICE WIELKIE str.162(160)
  • wieś ŻYLICE MAŁE str.165(163)
  • wieś WIELKOSIELANIE alias NIECIECZA alias STRZELECE str.166(164)
  • wieś KAMIENNY MOST str.168(166)
  • wieś SCZERBOWICE str. 170(168)
  • wieś KUŻMICE alias MIESIĘCZNIKI str.173(171)
  • wieś CHOMICE str. 175(173)
  • Podsumowanie klucza Łuniewskiego str.178(176)
 6. Klucz KRAŚNICKI
  • Budynek dworny str.179(177)
  • wieś OGRODNIKI str. 183(181)
  • wieś SŁUSZKI str. 186(184)
  • wieś RYMUCIEWICZE str.191(189)
  • wieś KOIENIOWCE str. 196(194)
  • wieś CZIERYŁOWICZE alias KOWALE str. 198(196)
  • wieś SIEMIERNIKI str. 201(199)
  • wieś WOŁOTYN str. 204(202)
  • wieś SUHAKI str. 206(204)
  • wieś NACZEWICZE str. 209(207)
  • wieś PIŁKOWO str. 210(208)
  • wieś SOROKODZIELY str. 212(210)
  • wieś ŻARNA str. 214(212)
  • wieś SZAFRANKI str. 215(213)
  • wieś SEDEYKI str. 217(215)
  • wieś PYCHOWCZYCE str. 218(216)
  • wieś OLCHÓW str. 221 (219)- 223 (221)
  • wieś DOYLIDY str. 223 (221) – 225 (223)
  • wieś OBRUBKI alias BUTRINKI str. 225 (223)
  • wieś OSTROW str. 226 (224) – 227 (225)
  • wieś STRUHA str. 228 (226) – 230 (228)
  • wieś BURNIEWO str. 230 (228) – 231 (229)
  • wieś BUDZIŁOWICE alias KUCHARZE WYSOKIE str. 232(230)
  • wieś RADZIEJEWICE str. 234(232)
  • wieś SIEZIENIEWICE str. 235(233)
  • wieś BORYSOWCE str. 237(235)
  • wieś BIALOKOZY alias MASZTALERY str. 238(236)
  • Arenda kraśnicka str. 239(237)
 7. Klucz SKIDELSKI
  • Budynek Dworny str. 241(239)
  • Miasteczko SKIDEL str. 245(243)
   • Arenda miejska str. 253(251)
  • wieś PUZOWICE str. 257(255)
  • wieś NIEKRASZE str. 261(259)
  • wieś SUCHOWLANI str. 264(262)
  • wieś HLINIANY str. 266(264)
  • wieś BIRWLICE str. 268(266)
  • wieś KOWSZOWO str. 270(268)
  • wieś MAZANOWO str. 273(271)
  • wieś RUSINOWO alias SOWONIEWO str. 275(273)
  • wieś RISZKI str. 278(276)
  • wieś CHOYNIANY str. 280(278)
  • wieś BIELAKOWSZCZYZNA str. 281(279)
  • wieś KONIUCHY str. 284(282)
  • wieś PYRA str. 285(283)
  • wieś CHWATY alias SŁUSZKI str. 287(285)
  • wieś OGRODNIKI str. 288(286)
  • wieś KARASZEWO str. 290(288)
  • suma klucza Skidelskiego str. 292(290)
 8. Klucz KOTRZAŃSKI
  • budynek Dworny str. 293(291)
  • wieś SOWOLESKO str. 297(295)
  • wieś OBUCHOWO str. 302(300)
  • wieś SIWKOWO str. 306(304)
  • wieś MIGOWO str. 309(307)
  • wieś PŁAWY str. 311(309)
  • wieś KOMOTOWO str. 313(311)
  • wieś PUŻYCE str. 315(313)
  • wieś KURPIKI str. 316(314)
  • wioska SŁUSZKI str. 317(315)
  • wioska OGRODNIKI przy Dworze Kotrzańskim str. 318(316)
  • wieś HLADOWICE str. 320(318)
  • suma klucza kotrzańskiego str. 324(322)
 9. Klucz KRYŃSKI
  • miasto KRYNKI str. 325(323)
   • włóki miejskie str. 338(336)
   • morgi i zaścianki str. 340(338)
   • rzemieśnicy różni str.341(339)
   • karczma Ratuszna str. 342(340)
   • ordinattia str. 342(340) – 344(342)
   • arenda karczemna str. 344(342)
   • paśnia dworna str. 346(344)
  • wieś CZUYMICE str. 357(355)
  • wieś ŻYLICE str.360(358)
  • wieś SANNIKI str. 361(359)
  • wieś OZIERANY str. 363(361)
  • wieś SKOROBLAKI str. 365(363)
  • wieś TRYOYGELE str. 366(364)
  • wieś JUROWLANY str. 368(366) zapisana jako IUROWLANY
  • wieś NAREYKI str. 370(368)
  • wieś SŁUSZKI str. 371(369)
  • wieś KRUSZYNIANY str. 374(372)
  • wieś ŁUZANY str. 375(373)
  • wieś NIETUPA alias BIAŁOHORCE str. 376(374)
 10. Klucz KUŹNICKI
  • miasteczko KUŹNICA str. 379(377)
   • zaścianki str. 385(383)
   • włóki miejskie str. 386(384)
   • morgi str. 387(385)
   • place ogrodnicze str. 388(386)
   • arenda karczemna str. 389(387)
   • pocztowe str. 390(388)
  • wieś NOWONIEDZIELA str. 391(389)
  • wieś KOTOWNIKI str. 394(392)
  • wieś KUSCINY str. 396(394)
  • wieś PODLIPKI str. 398(396)
  • wieś KLIMCZANY str. 401(399)
  • wieś RADZIEWICE str. 402(400)
  • wieś PONIATOWICE str. 405(403)
  • wieś MOLAWICE alias PUCIŁKI str. 408(406)
  • wieś BAHONNIKI str. 409(407)
  • wieś DRAHLE str. 410(408)
  • suma klucza kuźnickiego str. 411(409)
 11. Klucz ODELSKI
  • miasteczko ODELSK 413(411)
   • place miejskie str. 415(413)
   • ogrody miejskie i pręty str. 421(419)
   • włóki miejskie str.422(420)
   • morgi str.422(420)
   • obrąb albo Grunt Sannicki str.423(421)
   • rzemieślnicy str. 424(422)
   • arenda str. 425(423)
   • dwór Odelski str. 426(424)
  • wieś DUBOWA str. 427(425)
  • wieś MILKOWCE str. 433(431)
  • wieś NOMIKI str. 436(434)
  • wieś WOYNIEWICE str.438(436)
  • wieś ZAWADZICZE str.440(438)
  • wieś ŻARNÓWKA str. 443(441)
  • wieś ŁUŻANY str. 445(443)
  • wieś SKROBLAKI str.446(444)
  • wieś ŁOPIENIEWICE str. 447(445)
  • wieś OGRODNIKI str. 448(446)
  • suma z klucza odelskiego 451(449)
 1. Klucz KAMIONSKI
  • budynek dworny str. 453(451)
  • paśnia dworna str.454(452)
  • wieś KAMIONKA str.455(453)
  • wieś DZIEMITKOWO str.460(458)
  • wieś NOWOSIOLKI str.462(460)
  • wieś PIESLE alias ŁASZA str.465(463)
  • wieś POŁOTKOWO alias SŁUSZKI str.466(464)
  • wieś SUKMIENIE str.469(467)
  • wieś MIESIECZNIKI str.470(468)
  • wieś IWANOWCE str.472(470)
  • wieś PUTNE str.473(471)
  • wieś SŁOMIANKA str.475(473)
  • wieś ANCZEWICE str.477(475)
  • wieś GOŁOWICE str.479(477)
  • wieś BERECH alias KOSZEWNIKY str.481(479)
  • wieś STARUSZEWICE str.483(481)
  • młyny str.489(487)
  • arenda karczemna str.491(489)
  • suma klucza kamionskiego str.492(490)
 2. Klucz JEZIORSKI
 3. Klucz WIERCIELISKI
  • budynek dworny str.537(535)
   • paśnia dworna str.538(536)
  • wieś WIERCIELISZKI str.539(537)
  • wieś HOŁOWNICA str.549(547)
  • wieś SCZECINOWO str.552(550)
  • wieś ZABOHONNIKI str.555(553)
  • wieś RYDZELE str.557(555)
  • arenda karczemna str.560(558)
  • suma klucza wiercieliskiego str.561(559)
 4. Klucz PERSTUNSKI
  • budynek dworny str.563(561)
   • paśnia dworna str.568(566)
  • wieś RACZYCE str.569(567)
  • wieś ŁOYKI str.574(572)
  • wieś RAKOŻWICE ?? str.577(575)
  • wieś CIENIOWICE str.580(578)
  • wieś PROLEYKI str.582(580)
  • wieś MASLANKI str.584(582)
  • wieś MARKOWCE str.586(588)
  • wieś STOROŻYNO str.588(586)
  • wieś OGRODNIKI str.589(587)
  • morgi w paśni dwornej str.591(589)
  • arenda karczemna str.592(590)
  • inne arendy str.593(591)
  • suma z klucza perestuńskiego str.594(592)
 5. Klucz NOWODWORSKI
  • budynek dworny str.595(593)
   • paśnia dworna str.601(599)
  • miasto NOWYDWOR str. 603(601)
   • włóki miejskie str.612(610)
   • arenda karczemna str.616(614)
  • miasto LIPSK str.619(617)
   • włóki miejskie str.633(631)
   • ordinatia Miasta Lipska str.634(632)
   • arenda karczemna str.638(636)
  • wieś GRZEBIENIE str.639(637)
  • wieś CHILIMONOWICE str.646(644)
  • wieś JACNA str.650(648) zapisana IACNA
  • wieś SZOSTAKI str.652(650)
  • wieś JURASZE str.655(653) zapisana IURASZE
  • wieś SNICZANY str.658(656)
  • wieś BUTRYMOWCE str.661(659)
  • wieś BIEYNOWCE str.664(662)
  • wieś DUBASNA str.667(665)
  • wieś MULARZE alias JAGINTY str.672(670)
  • wieś BIELANY str.675(673)
  • wieś ZWIRDZANY str.677(675)
  • wieś CHADIKOWICZYZNA str.678(676)
  • wieś ROHACZE str.678(676)
  • wieś CHOROSCIANY str.679(677)
  • wieś OGRODNIKI str.681(679)
  • suma klucza Nowodworskiego str.683(681)
 6. Sumariusz prowentów Ekonomiey Grodzienskiej str.684(682)
 7. Conotacja Pensy Rocznej w Ekonomiey Grodzienskiej str.687(685)

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *