ZASOBY

W Ewidencji Zasobów Rzeczowych Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich występują następujące rodzaje zasobów stanowiących majątek rzeczowy związany z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia:

  • zasób – wydawnictwa (książki, czasopisma zakupione ze środków Stowarzyszenia lub pochodzące z darowizn)
  • zasób – indeksy (zindeksowane we własnym zakresie zasoby metrykalne i poza metrykalne)
  • zasób – wyposażenie (komputery, drukarki, skanery i inne urządzenia lub wyposażenie biurowe)
  • zasób – dokumenty archiwalne (zdjęcia/skany dokumentów archiwalnych XVIII-XX wiek zakupione lub pozyskane w archiwach litewskich i białoruskich)
  • zasób – opracowania własne (wydawnictwa opracowane przez Stowarzyszenie udostępniane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego)

Stan na dzień 1.10.2020

RODZAJ ILOŚĆ WARTOŚĆ
wydawnictwa 126 7 946,93 zł
indeksy 21 1 642,68 zł
wyposażenie 8 997,43 zł
dokumenty archiwalne 233 8 550,00 zł
opracowania własne 1 60,00 zł
PODSUMOWANIE 389 19 197,04 zł

EWIDENCJA ZASOBÓW RZECZOWYCH SRG

 

Related Images: