Nasze zbiory

W ramach działalności naszego Stowarzyszenia staramy się również gromadzić księgozbiór (w formie tradycyjnej) o tematyce związanej z szeroko pojętą Grodzieńszczyzną i jej mieszkańcami na przestrzeni wieków. Część naszych zbiorów pochodzi od prywatnych darczyńców, a część została nabyta z funduszy Stowarzyszenia:


Herbarz szlachty polskiej
Grzegorz Korczyński
Warszawa 2013 (wyd. I)
Nr EZR_SRG/127

 

 

 

 


Litwa a sprawy polskie 1939-1940
Piotr Łossowski
Warszawa 1985
Nr EZR_SRG/128

 

 

 

 

 


Pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich
Włodzimierz Syta
Grajewo 2019
Nr EZR_SRG/124

 

 

 

 


Na litewskiej rubieży.
Brygada KOP „Grodno” 1929-1939

Artur Ochał
Warszawa 2017
Nr EZR_SRG/123

 

 

 

 


Pamiętniki. Jan Władysław Poczobut Odlanicki
oprac. Andrzej Rachuba
Warszawa 1987
Nr EZR_SRG/126

 

 

 

 

 


Tajemnice rodu Romanowów
Gudrun Ziegler
Warszawa 2000
Nr EZR_SRG/125

 

 

 


Ziemia Wołkowyska, Tom II
Witold Karpyza
Lębork
Nr EZR_SRG/117

 

 

 

 


Ziemia Wołkowyska, Tom III
Witold Karpyza
Lębork
Nr EZR_SRG/118

 

 

 

 


Lisowczycy, Łupieżcy Europy. Pierwsi polscy najemnicy, łotrzy, czy bohaterowie?
Henryk Wisner
Warszawa 2013
Nr EZR_SRG/121

 

 

 

 


Latopis Litwy i Kronika Ruska
Ignacy Daniłowicz
Wilno 1827 (reprint z 2017)
Nr EZR_SRG/119

 

 

 

 


Nestor, powieść minionych lat, Latopis
August Bielowski
Kraków 1864 (reprint z 2018)
Nr EZR_SRG/122

 

 

 

 


Latopis Nestora, stary testament mnicha Ławrentego z XIV wieku
Julian Kotkowski
Kijów 1860 (reprint z 2015)
Nr EZR_SRG/120

 

 

 


O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie  pilnego doświadczenia
Maciej Stryjkowski /oprac. Julia Radziszewska/
Warszawa 1978
Nr EZR_SRG/114


Historia Litwy
Jerzy Ochmański
Wrocław/Warszawa/Kraków 1990
Nr EZR_SRG/115


Grodno w XVIII wieku. Miasto i ludność
red. Andrzej Woltanowski i Jerzy Urwanowicz
Białystok 1997
Nr EZR_SRG/116

 

 

 

 


ARMORIAŁ czyli poczet Herbów-Zbroi-Klejnotów zacnych polskich rodów rycerskich
i szlacheckich oraz możnych Familii rycerskich
i szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego

Bogusław Jerzy hr. Zajączkowski
Peplin 2005
Nr EZR_SRG/113

 

 


Grodno in the Dialogue of Centuries
(rosyjski/angielski)
Valencin Kanin
Mińsk 2008
Nr EZR_SRG/112

 

 

 


Polskość Kresów Wschodnich
Kazimierz Frąckiewicz
Mysłowice 2020
Nr EZR_SRG/111

 

 

 

 


Litwa i Białoruś – od Murawiowa do Baranowa
Stanisław Wiech
Kielce 2018
Nr EZR_SRG/110

 

 

 

 


Dwory i pałace na Litwie
Katarzyna i Jerzy Samusikowie
Białystok 2017
Nr EZR_SRG/109

 

 

 


Tablice odmian herbowych Chrząńskiego
wydał Julisz hr. Ostrowski

Poznań 1909 /reprint Warszawa 2000/
Nr EZR_SRG/107

 

 

 


Polskie herby ziemskie
Stefan Krzysztof Kuczyński
Warszawa 1993
Nr EZR_SRG/108

 

 

 

 


Polska Piastów
Paweł Jasienica
Warszawa 1985
Nr EZR_SRG/101

 

 

 

 


Polska Jagiellonów
Paweł Jasienica
Warszawa 1985
Nr EZR_SRG/102

 

 

 

 

 


Rzeczypospolita Obojga Narodów
Calamitatis regnum

Paweł Jasienica
Warszawa 1985
Nr EZR_SRG/103

 

 

 

 


Rzeczypospolita Obojga Narodów
Dzieje agonii

Paweł Jasienica
Warszawa 1985
Nr EZR_SRG/104

 

 

 

 


Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca XIV wieku
Józef Wolf
Warszawa 1895 (reprint)
Nr EZR_SRG/106

 

 

 

 


Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865
Tadeusz Korzon
Wilno 1913, Tom I-II
Nr EZR_SRG/98

 

 

 


Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i Wszystkiej Rusi
Maciej Stryjkowski
Warszawa 1846 /reprint/, Tom I-II
Nr EZR_SRG/97

 

 


Słownik gwar polskich
Jan Karłowicz
Kraków 1906 /reprint/ tom. I-VI
Nr EZR_SRG/99

 

 

 

 


Herby rycerstwa polskiego Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r.p. 1584
wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego,
Kraków 1858 /reprint/
Nr EZR_SRG/96

 

 

 


Almanach Błękitny.
Genealogia żyjących rodów polskich.
Książęta, kniaziowie, hrabiowie i baronowie. Część pierwsza

Jerzy hr. Dunin Borkowski
Sandomierz 2017
Nr EZR_SRG/84

 

 

 


Almanach Błękitny.
Genealogia żyjących rodów polskich.
Książęta, kniaziowie, hrabiowie i baronowie. Część druga

Jerzy hr. Dunin Borkowski
Sandomierz 2017
Nr EZR_SRG/85

 

 


Wilno. Historia-Ludzie-Tradycja
Marek A.Koprowski
Warszawa 2013
Nr EZR_SRG/94

 


Dwory i dworki
Marcin K. Schirmer
Warszawa 2012
Nr EZR_SRG/95

 

 

 

 


Klasztory w Polsce
Konrad Kazimierz Czapliński
Warszawa 2017
Nr EZR_SRG/91


Polska. Historia-Przyroda-Kultura
praca zbiorowa
Warszawa 2017
Nr EZR_SRG/92


Polska. Niepodległa międzywojenna
praca zbiorowa 
Warszawa 2018
Nr EZR_SRG/93


Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych
w latach 1918-1945

Jerzy Grzybowski
Łódź 2006
Nr EZR_SRG/88


Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945
Longin Tomaszewski
Warszawa 2010
Nr EZR_SRG/87


Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku
praca zbiorowa
Poznań 2014
Nr EZR_SRG/89


Drobna Szlachta Podlaska w XVI-XIX wieku
Stefan Kuczyński (red.)
Białystok 1991
Nr EZR_SRG/83

 

 

 

 


Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim. Część I – Lata panowania Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka
Antoni Mironowicz
Białystok 2016
Nr EZR_SRG/80


Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim. Część II – Lata panowania Zygmunta Starego
Antoni Mironowicz
Białystok 2017
Nr EZR_SRG/81


Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim. Część III – Lata panowania Zygmunta Augusta
Antoni Mironowicz
Białystok 2018
Nr EZR_SRG/82


Herbarz szlachty polskiej
Grzegorz Korczyński
Bielsko-Biała 2018 (wyd. II)
Nr EZR_SRG/86

 


1001 bitew, które zmieniły historię świata
R.G.Grant (red.)
Warszawa 2012
Nr EZR_SRG/90


Herbarz Rycerstwa W.X. Litewskiego
tak zwany COMPENDIUM czyli o klejnotach albo herbach
ks. Wojciech Wijuk-Kojałowicz S.J.
Kraków 1897 /reprint/
Nr EZR_SRG/79


Rycerstwo polsko-litewskie. Spisy rycerstwa
Romuald Bejnar-Bejnarowicz
Ridero 2018
Nr EZR_SRG/77


Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku
Czesław Malewski
Warszawa 2016
Nr EZR_SRG/78


Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy Tom IX. Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek
Andrzej Rachuba /red./
Warszawa 2019
Nr EZR_SRG/75


Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630-1707)
Andrzej Rachuba /red./
Warszawa 2003
Nr EZR_SRG/76

Spis treści


Kresy. Śladami Wielkich Polaków
Mirek i Magda Osip-Pokrywka
Kielce 2020
Nr EZR_SRG/66

 

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom II
Elita wileńska – dawne województwo wileńskie
Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2011
Nr EZR_SRG/67

 

 

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom III
Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich:

połockie, witebskie, mścisławskie i smoleńskie
Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2011
Nr EZR_SRG/68

 

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom IX
Elita litewska – rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2012
Nr EZR_SRG/69

 

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom XI
Elita żmudzka i nadniemeńska – księstwo żmudzkie i województwo trockie
(z Kownem, Grodnem i Suwalszczyzną)

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013
Nr EZR_SRG/70


Elita Rzeczypospolitej. Tom XII
Elita ruska – województwo ruskie z ziemi chełmską i województwem bełskim

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013
Nr EZR_SRG/71

 


Elita Rzeczypospolitej. Tom XIV
Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy w granicach Rzeczypospolitej

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013
Nr EZR_SRG/72


Elita Rzeczypospolitej. Tom XV
Elita podlaska – województwo podlaskie

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013
Nr EZR_SRG/73


Elita Rzeczypospolitej. Tom XVII
Elita czernihowska – województwo czernihowskie

Marek Jerzy Minakowski
Kraków 2013
Nr EZR_SRG/74


Szlachta województwa brzeskiego
– spis z XVIII stulecia
Eugen Aniszczenko
Mińsk 2011
Nr EZR_SRG/51


Szlachta powiatu słonimskiego
– spis z XVIII stulecia
Eugen Aniszczenko
Mińsk 2012
Nr EZR_SRG/53


Szlachta powiatu wołkowyskiego
– spis z XVIII stulecia
Eugen Aniszczenko
Mińsk 2012
Nr EZR_SRG/52


Szlachta województwa mścisławskiego
– spis z XVIII stulecia

Eugen Aniszczenko
Mińsk 2013
Nr EZR_SRG/54


Szlachta powiatu lidzkiego – spis z XVIII stulecia
Eugen Aniszczenko
Mińsk 2013
Nr EZR_SRG/46


Szlachta powiatu mozyrskiego
– spis z XVIII stulecia

Eugen Aniszczenko
Mińsk 2014
Nr EZR_SRG/47


Szlachta powiatu orszańskiego – spis z XVIII stulecia
Eugen Aniszczenko
Mińsk 2015
Nr EZR_SRG/49


Szlachta powiatu rzeczyckiego
– spis z XVIII stulecia

Eugen Aniszczenko
Mińsk 2015
Nr EZR_SRG/50


Szlachta powiatu pińskiego
– spis z XVIII stulecia

Eugen Aniszczenko
Mińsk 2016
Nr EZR_SRG/55


Szlachta województwa nowogródzkiego – spis z XVIII stulecia
Eugen Aniszczenko
Mińsk 2017
Nr EZR_SRG/48


Szlachta powiatu grodzieńskiego
– spis z XVIII stulecia

Eugen Aniszczenko
Mińsk 2018
Nr EZR_SRG/57


Szlachta powiatu brasławskiego
– spis z XVIII stulecia

Eugen Aniszczenko
Mińsk 2018
Nr EZR_SRG/56


Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej
WOJEWÓDZTWO NOWOGRÓDZKIE

Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak
Warszawa 2008
Nr EZR_SRG/61

Spis treści

 


Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej
WSCHODNIE POWIATY DAWNEGO WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO
Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak
Warszawa 2007
Nr EZR_SRG/39
Spis treści

 


Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej
WOJEWÓDZTWO POLESKIE
Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak
Warszawa 2000
Nr EZR_SRG/60

 


Materiały do dziejów sztuki sakralnej
Kościoły i klasztory dawnego województwa trockiego
Tom I

red.nauk. Maria Kałamajska-Saeed
Warszawa 2012-2018
Nr EZR_SRG/20


Materiały do dziejów sztuki sakralnej
Kościoły i klasztory dawnego województwa trockiego
Tom II

red.nauk. Maria Kałamajska-Saeed
Warszawa 2012-2018
Nr EZR_SRG/21


Materiały do dziejów sztuki sakralnej
Kościoły i klasztory dawnego województwa trockiego
Tom III

red.nauk. Maria Kałamajska-Saeed
Warszawa 2012-2018
Nr EZR_SRG/65


Materiały do dziejów sztuki sakralnej
Kościoły i klasztory dawnego województwa trockiego
Tom IV

red.nauk. Maria Kałamajska-Saeed
Warszawa 2012-2018
Nr EZR_SRG/21

 


Bohatyrowicze sto lat później
Iryda Grek-Pabisowa, Kwiryna Handke,
Małgorzata Ostrówka, Anna Zielińska
Warszawa 1998
Nr EZR_SRG/12

 


Ejsmontowie herbu Korab
Tadeusz Ejsmont
Modlica 2010
Nr EZR_SRG/28


Ejsmontowie 
Tadeusz Ejsmont
Modlica 2009
Nr EZR_SRG/29


Historia mojej prababci
Anna Nowobilski-Vasilios
Chicago (USA) 2017


Lisowscy z Grodzieńszczyzny herbu Lis 1550-2017
Andrzej Lisowski & Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
Katowice 2017
Nr EZR_SRG/27
wersja elektroniczna do kupienia w Stowarzyszeniu

 


Na Kresach – czas pokoju i wojny. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian – Tom I
Andrzej Lisowski
Katowice 2011
Nr EZR_SRG/23


W górnictwie – czas sukcesów i klęsk. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian – Tom II
Andrzej Lisowski
Katowice 2011
Nr EZR_SRG/24


Lata chłopięce i huk dział
Antoni Kulikowski
Warszawa 1999
Nr EZR_SRG/1


Gdy zamilkną działa
Antoni Kulikowski
Warszawa 2000
Nr EZR_SRG/2


Wojna i łut szczęścia
Antoni Kulikowski
Warszawa 1997
Nr EZR_SRG/3


 

Elżbieta z Bispingów Henrykowa Morman – Trzecia z trzynaściorga rodzeństwa, wspomnienia 1915-1988, 
Barbara Włodek 
(wydawca Adam Benedykt Bisping)
Kraków 2015


Siedem miesięcy w Rosyjskiej Polsce roku 1863
Wielebny Fortescue L.M. Anderson, B.A.
(wydawca Adam Benedykt Bisping)
Kraków 2014


Inwentarze starostw i dzierżaw
powiatu grodzieńskiego 1765

Inwentarze starostw i dzierżaw
powiatu grodzieńskiego 1789

Inwentarze guberni szczeberskiej
Grzegorz Kurpiński
Jamno 2018

 


Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku
red. Dorota Michaluk i Krzysztof Mikulski
Warszawa 2016

 

 


Grodno
Ryszard Jan Czarnowski
Warszawa 2015


Grodno
Józef Jodkowski
Wilno 1922 (reprint)


Grodno na starej fotografii
Andrzej Gaponik, Tadeusz Gaponik
Katowice 2013


Saga o Grodnie
Ludwik Sawoniewski
Łodź-Białystok 1999


Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r.
Andrzej Rachuba
Warszawa 2015
wersja elektroniczna do pobrania


Poniatowicze i niektóre miejscowości położone w północno-wschodniej części Powiatu Sokólskiego
Alfred Rochalski
Białystok 2009

 


Polskie ślady na Litwie i Łotwie
Magda i Mirosław Osip-Pokrywka
Olszanica 2016


Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1754 roku
Konrad Rzemieniecki
Biała Cerkiew 2015
wersja elektroniczna do pobrania 


Taryfy podatku podymnego. lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku
Konrad Rzemieniecki
Biała Cerkiew 2015


Herbarz szlachty białoruskiej tom 3
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2014
ciekawe informacje


Herbarz szlachty białoruskiej tom 4
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2016
ciekawe informacje


Herbarz szlachty białoruskiej tom 5
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2018
ciekawe informacje


Stare miejsca Grodzieńszczyzny
(w języku rosyjskim)
A.T. Fedoryk
Mińsk (Białoruś) 2014


Uczestnicy Powstania 1863-1864 roku – słownik biograficzny
(w języku rosyjskim)
D. Matwiejczyk
Mińsk (Białoruś) 2016


Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie
(w języku rosyjskim)
Katalog zbiorów 2016 rok
Grodno (Białoruś) 2016


Wojna Polska 1918-1921 – Samoobrona Ziemi Lidzkiej
Józef Dziczkaniec
Warszawa 1938 (reprint 1992)


Wojna Polska 1918-1921 – Dzieje Samoobrony w Szczuczynie Nowogródzkim
Andrzej Brochocki
Wilno 1936 (reprint 1992)


Lida
Aleksander Jurewicz
Kraków 2004


Moje powojenne łagry
Teresa Pawłowska
Gdańsk 1992


Sokólski Brueghel – Witalis Sarosiek (1945-2012)
Album malarstwa z kolekcji Heleny i Leonarda Drożdżewiczów
Sokółka 2013 


Przezroczystość (album malarstwa)
Wiktoria Tołłoczko-Tur
Białystok 2017


Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku
red. Dorota Michaluk
Warszawa 2014

 

 


Brasławszczyzna.
Pamięć i współczesność

Elżbieta Smułkowa (red.)
Warszawa 2009-2011
Tom I – Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwa mieszkańców
Tom II – Słownictwo


 

 

Related Images: