Nasze zbiory

W ramach działalności naszego Stowarzyszenia staramy się również gromadzić księgozbiór (w formie tradycyjnej) o tematyce związanej z szeroko pojętą Grodzieńszczyzną i jej mieszkańcami na przestrzeni wieków. Część naszych zbiorów pochodzi od prywatnych darczyńców, a część została nabyta z funduszy Stowarzyszenia:


Bohatyrowicze sto lat później
Iryda Grek-Pabisowa, Kwiryna Handke,
Małgorzata Ostrówka, Anna Zielińska
Warszawa 1998

 


Ejsmontowie herbu Korab
Tadeusz Ejsmont
Modlica 2010


Ejsmontowie 
Tadeusz Ejsmont
Modlica 2009


Historia mojej prababci
Anna Nowobilski-Vasilios
Chicago (USA) 2017


 

Lisowscy z Grodzieńszczyzny herbu Lis 1550-2017
Andrzej Lisowski & Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
Katowice 2017
wersja elektroniczna do pobrania

 

 


Na Kresach – czas pokoju i wojny. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian – Tom I
W górnictwie – czas sukcesów i klęsk. Wspomnienia osobiste z epoki wielkich przemian – Tom II
Andrzej Lisowski
Katowice 2011


Wojna i łut szczęścia, 
Lata chłopięce i huk dział,

Gdy zamilkną działa, 
Antoni Kulikowski
Warszawa 1997, 1999, 2000

 


Elżbieta z Bispingów Henrykowa Morman – Trzecia z trzynaściorga rodzeństwa, wspomnienia 1915-1988, 
Barbara Włodek 
(wydawca Adam Benedykt Bisping)
Kraków 2015


Siedem miesięcy w Rosyjskiej Polsce roku 1863
Wielebny Fortescue L.M. Anderson, B.A.
(wydawca Adam Benedykt Bisping)
Kraków 2014


Inwentarze starostw i dzierżaw
powiatu grodzieńskiego 1765

Inwentarze starostw i dzierżaw
powiatu grodzieńskiego 1789

Inwentarze guberni szczeberskiej
Grzegorz Kurpiński
Jamno 2018

 


Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku
red. Dorota Michaluk i Krzysztof Mikulski
Warszawa 2016

 

 


Grodno
Ryszard Jan Czarnowski
Warszawa 2015


Grodno
Józef Jodkowski
Wilno 1922 (reprint)


Grodno na starej fotografii
Andrzej Gaponik, Tadeusz Gaponik
Katowice 2013


Saga o Grodnie
Ludwik Sawoniewski
Łodź-Białystok 1999


Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r.
Andrzej Rachuba
Warszawa 2015
wersja elektroniczna do pobrania


Poniatowicze i niektóre miejscowości położone w północno-wschodniej części Powiatu Sokólskiego
Alfred Rochalski
Białystok 2009

 


Polskie ślady na Litwie i Łotwie
Magda i Mirosław Osip-Pokrywka
Olszanica 2016


Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1754 roku
Konrad Rzemieniecki
Biała Cerkiew 2015
wersja elektroniczna do pobrania 


Taryfy podatku podymnego. lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego z pierwszej połowy XVIII wieku
Konrad Rzemieniecki
Biała Cerkiew 2015


Herbarz szlachty białoruskiej tom 3
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2014
ciekawe informacje


Herbarz szlachty białoruskiej tom 4
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2016
ciekawe informacje


Herbarz szlachty białoruskiej tom 5
(w języku rosyjskim)
red. Andrzej Rachuba
Mińsk (Białoruś) 2018
ciekawe informacje


Stare miejsca Grodzieńszczyzny
(w języku rosyjskim)
A.T. Fedoryk
Mińsk (Białoruś) 2014


Uczestnicy Powstania 1863-1864 roku – słownik biograficzny
(w języku rosyjskim)
D. Matwiejczyk
Mińsk (Białoruś) 2016


Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie
(w języku rosyjskim)
Katalog zbiorów 2016 rok
Grodno (Białoruś) 2016


Wojna Polska 1918-1921 – Samoobrona Ziemi Lidzkiej
Józef Dziczkaniec
Warszawa 1938 (reprint 1992)


Wojna Polska 1918-1921 – Dzieje Samoobrony w Szczuczynie Nowogródzkim
Andrzej Brochocki
Wilno 1936 (reprint 1992)


Lida
Aleksander Jurewicz
Kraków 2004


Moje powojenne łagry
Teresa Pawłowska
Gdańsk 1992


Sokólski Brueghel – Witalis Sarosiek (1945-2012)
Album malarstwa z kolekcji Heleny i Leonarda Drożdżewiczów
Sokółka 2013 


Przezroczystość (album malarstwa)
Wiktoria Tołłoczko-Tur
Białystok 2017


Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku
red. Dorota Michaluk
Warszawa 2014