STATUT

ROZDZIAŁ I     – Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ II   – Cele i sposoby działania
ROZDZIAŁ III  – Członkowie, ich prawa i obowiązki
ROZDZIAŁ IV  – Władze Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ V    – Majątek i fundusze
ROZDZIAŁ VI  – Postanowienia końcowe

Tekst jednolity

Related Images: