TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO

GRUPA RODOWA TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO


Kliknij w herb

Kolejnego dnia po inauguracyjnym spotkaniu, określonym później mianem I Zjazdu
na portalu społecznościowym Facebook została założona grupa:
„TOŁŁOCZKO – historia rodu…”

Z czasem charakter grupy zmienił się z publicznej (otwartej) na prywatną (zamkniętą). Powodem tej zmiany była dosyć duża ilość pojawiających się w archiwum grupy wrażliwych danych osobowych, w tym dużej ilości zdjęć, dokumentów i opisów.
Każdy powiązany z tym rodem może jednak stać się członkiem grupy wypełniając w trakcie rejestracji na portalu Facebook prostą wstępną ankietę. 
Podstawowym celem grupy, jaki ustalono na wstępie było odnalezienie jak największej ilości współcześnie żyjących osób, które noszą to nazwisko lub w przeszłości je nosiły
(bez względu na pisownię przez jedno lub dwa „Ł”). 
Nie mniej ważnym celem było i jest badanie genealogii i ustalanie wspólnych korzeni tego rodu, ponieważ już na wstępie ustalono, że wspólny rodowód jest niezaprzeczalnym faktem. Zadanie mogło wydawać się wręcz karkołomne, zważywszy na historię tego rodu sięgającą czasów bitwy pod Grunwaldem…

Grupa „TOŁŁOCZKO – historia rodu…” na początku swojego istnienia liczyła ledwie
10 osób. W połowie 2017 roku działało w niej prawie 80 osób, a pod koniec 2018 roku
już 177 osób. Odnajdujemy w niej spadkobierców tego pięknego nazwiska nie tylko żyjących współcześnie w Polsce, ale także z wielu zakątków świata: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Argentyny, Rosji, Białorusi, Ukrainy,
a nawet odległej Australii. Wśród członków grupy odnajdujemy znamienite postacie ze świata nauki i szeroko pojętej sztuki. W grupie odnajdujemy również potomków znamienitych sław polskiej medycyny, nauki i przemysłu oraz uczestników polskich zrywów narodowościowych 1830 i 1863 roku.

Od 2017 roku Grupa „TOŁŁOCZKO – historia rodu…” zaczyna działać pod egidą Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich z siedzibą w Warszawie.
W skład Stowarzyszenia weszło wielu członków tej grupy, w tym: Andrzej Rybus-Tołłoczko piastujący obecnie funkcję Prezesa, Piotr Paweł Cypla (wiceprezes), Rafał Jurowski (sekretarz), Zbigniew Tołłoczko (członek zwyczajny)…

Rodowe gniazda przodków uczestników grupy rodowej jakże odległe od współczesnego miejsca zamieszkania ich potomków – wszystkie jednak mające wspólny mianownik: Wielkie Księstwo Litewskie.

Od chwili powstania tej grupy rodowej odbywają się coroczne zjazdy:

I ZJAZD RODU TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO 
II ZJAZD RODU TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO
III ZJAZD RODU TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO
IV ZJAZD RODU TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO

W ramach pracy badawczej na historią rodu przygotowano następujące opracowania:

  • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – ETYMOLOGIA NAZWISKA – do pobrania
  • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – HERBY – do pobrania
  • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – KNIAZIOWIE I BOJARZY – do pobrania
  • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – JAKO URZĘDNICY WIELKIEGO KSIĘSTWA  LITEWSKIEGO W XV-XVIII WIEKU – do pobrania
  • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – W ŹRÓDŁACH HISTORYCZNYCH (CZĘŚĆ I) – do pobrania

Efektem pracy grupy rodowej są także opracowania o charakterze beletrystycznym opisujące określone wydarzenia lub historie z życia niektórych przedstawicieli tego rodu:

  • Albumy z życia minionego – historia jednej linii rodowej – do pobrania
  • Tołoczko herbu Pobóg w bitwie pod Wiedniem 1683 roku – do pobrania
  • ks. Władysław Tołoczko – patriota, czy zdrajca polskości? – do pobrania 
  • ks. Władysław Tołoczko – patriota, czy zdrajca polskości? Kontynuacja… 

Related Images: