UDOSTĘPNIANIE

 

Podjęliśmy decyzję o udostępnieniu niektórych naszych zasobów szerszemu gronu osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodów Grodzieńskich, ale tak jak my zainteresowanych historią Grodzieńszczyzny. Zasoby udostępniamy w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego zapisanej w naszym statucie. W zamian oczekujemy zapłaty – naszym zdaniem niezbyt wygórowanej, dzięki której  będziemy mogli w dalszym ciągu realizować nasze statutowe cele – w tym pozyskiwanie i tworzenie kolejnych materiałów…
Oczywiście są to kwoty umowne, określające minimum na które liczymy.  Czy otrzymamy coś więcej całkowicie zależnych od Państwa hojności i potrzeby serca… 

W naszych zbiorach posiadamy wiele materiałów źródłowych uzyskanych w białoruskich
i litewskich archiwach. Materiały te nie były nigdzie publikowane, jak również nie są dostępne online. Uzyskaliśmy je ponosząc koszty związane z wyjazdami do wspomnianych archiwów oraz opłatami za udostępnienie (skopiowanie). Posiadamy również tysiące zdjęć z wielu cmentarzy rzymsko-katolickich znajdujących się na obecnej Białorusi – efekt wyjazdów z lat 2012-2018 i setek godzin żmudnej pracy dokumentacyjnej. Udostępnieniu podlegać będą również niektóre opracowania wykonane przez Stowarzyszenie dotyczące: genealogii poszczególnych rodów, historii miejsc kultu religijnego, historii siedzib rodów szlacheckich, indeksy ksiąg metrykalnych, itp.
Poniżej przedstawiamy katalog udostępnianych materiałów…

UDOSTĘPNIANE W CAŁOŚCI

Są to zdjęcia lub skany oryginałów dokumentów. W przypadku zdjęć udostępniamy wszystkie wykonane zdjęcia dokumentu – nie były obrabiane graficznie ani porządkowane, wiele dubli i zdjęć fragmentów danej strony. Jakość zdjęć nie jest rewelacyjna,
ale umożliwia odczytanie całego dokumentu. W przypadku skanów są to dokumenty
w stosunku 1:1 (jakość dobra, dokumenty uporządkowane i numerowane zgodnie
z oryginałem).  

U003 – Taryfa kurzących się dymów województwa trockiego z 1775 roku – powiat grodzieński
U004 – Taryfa kurzących się dymów województwa trockiego z 1775 roku – powiat oszmiański
U005 – Taryfa kurzących się dymów województwa trockiego z 1775 roku – powiat mozyrski
U006 – Taryfa kurzących się dymów województwa trockiego z 1775 roku – powiat wiłkomierski
U007 – Taryfa kurzących się dymów województwa brzeskiego z 1775 roku
U008 – Taryfa ofiary na wojsko 10-go grosza powiatu grodzieńskiego z 1789 roku
U009 – Spisy wiernych parafii rzymsko-katolickich z XX wieku
U010 – Spisy wiernych parafii rzymsko-katolickich z XIX wieku
U011 – Księgi zachorowań i zgonów na choroby zakaźne – Grodno lata 30-te XX wieku

OPRACOWANIA WŁASNE STOWARZYSZENIA

W celu uzyskania udostępnienia jednego z wyżej wymienionych materiałów należy na rachunek Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich 
 77 1750 0012 0000 0000 3791 5629
przekazać określoną wpłatę z dopiskiem
„UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW”
Poprzez formularz znajdujący się przy każdym z udostępnianych zbiorów należy złożyć zamówienie.
Trzymamy się zasady – jedna wpłata, jedno udostępnienie.
Zamawiający otrzyma na podanego maila link udostępniający zasób. 

Related Images: