Deklaracje członkowskie

Wypełnione i podpisane deklaracje członkowskie należy wysyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
ul. Kasprowicza 119 A m. 2
01-949 Warszawa

lub w wersji elektronicznej (PDF lub JPG) na maila: zarzad.srg@gmail.com 

Deklaracja członka zwyczajnego
Deklaracja członka wspierającego – osoba fizyczna
Deklaracja członka wspierającego – osoba prawna

Related Images: