Herb Kotwicz (ręcznie malowany – olej/płótno)

Przedmiotem aukcji jest herb Kotwicz, którym legitymowały się następujące rody .

Cena 400 zł + 10 zł koszty wysyłki

Jest to jedyny egzemplarz – oryginał, malowany olejno na płótnie
o wymiarach 23,0/30,5 cm.
Autorką herbu jest Anna Nowobilska-Vasilios, członek Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich pochodzący z Chicago (USA).
Herb został namalowany w 2018 roku w ramach projektu „Herbarz Rodów Grodzieńskich” – kopia tego herbu zostanie wykorzystana w planowanej publikacji herbarza. 

Do herbu dołączone będą:

  • osobna miniatura i autorska adnotacja Anny Nowobilskiej-Vasilios, wykonana na kartoniku o wymiarach 5/11,5 cm
  • certyfikat autentyczności z numerem 001 wydany przez Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
  • faktura

Na chwilę obecną nie przewiduje się tworzenia duplikatów tego herbu – będzie to więc egzemplarz jedyny w swoim rodzaju…

Kwotę 410 zł należy wpłacić na rachunek Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich
nr 77 1750 0012 0000 0000 3791 5629
w tytule przelewu należy wpisać nazwę herbu. 

Na adres mailowy Stowarzyszeni – srgkhg@gmail.com należy wysłać dane do faktury,
tj. imię i nazwisko, adres wysyłki (kod pocztowy, miasto, ulica,
nr domu/mieszkania).


Powrót do menu aukcji herbów

Related Images: