KARTY POCZTOWE Z HERBAMI

W ramach projektu „Herbarz Rodów Grodzińskich” istnieje możliwość zamówienia
kart pocztowych (z kopertą) o wymiarach 21.5/14 cm zawierających kopie poszczególnych herbów autorstwa Pani Anny Nowobilskiej-Vasilios – członka Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich z Chicago (USA). 
Zestaw składa się z 10 szt. kart z kopertami – cena 50 zł
Poniżej kilka przykładów…

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić FORMULARZ, a następnie dokonać wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich
nr 77 1750 0012 0000 0000 3791 5629. 
W formularzu należy również podać dane do faktury, tj. imię i nazwisko, NIP lub PESEL, adres wysyłki (kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu/mieszkania).

Related Images: