Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego 1938

Autor: Piotr Paweł CYPLA


W Białostockim Dzienniku Wojewódzkim Nr 1 z dnia 22 I 1938 roku w dziale 5 zamieszczono serię obwieszczeń o dowodach prawa własności do gruntów scalonych. Powyższe działanie realizowane było na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U RP nr 39 poz. 340) w brzmieniu nadanym art. 12 oraz w zbiegu z art. 35 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz.U. RP nr 67 poz. 622) oraz art. 14 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisji ziemskich (Dz.U. RP nr 635). Znacząca część obwieszczeń zawartych w cytowanym dzienniku dotyczyła wsi i miasteczek powiatu grodzieńskiego,
w tym:

  • wieś Kuchary (gmina Łuna, powiat grodzieński) – nowoutworzone kolonie wykazane na planie i w dowodach pomiarowych sporządzonych w 1935 roku przez mierniczego przysięgłego Wiktora Kozyrskiego (str. 22)
  • wieś Huszczyce i Kotra (gmina Skidel, powiat grodzieński) – nowoutworzone kolonie wykazane na planie i w dowodach pomiarowych sporządzonych w 1935 roku przez mierniczego przysięgłego Jana Załuskę (str. 26)
  • wsie: Kozłowicze, Borki, Olanicze (Olenicze), Ejsmonty, Topolewo (gmina Wiercieliszki, powiat grodzieński) – nowoutworzone kolonie wykazane na planie
    i w dowodach pomiarowych sporządzonych w 1935 roku przez mierniczego przysięgłego Wiktora Kozyrskiego (str. 32)
  • wsie: Strupin, Bylczyce (błędnie zapisane jako Bybczyce), Zapole, Masztalery, Żuki, Cydziki, Obuchowicze, Tołoczki, Zawadzicze, Jurewicze (gmina Żydomla, powiat grodzieński) – nowoutworzone kolonie wykazane na planie i w dowodach pomiarowych sporządzonych w 1935 roku przez mierniczego przysięgłego Jana Załuskę (str. 46)
  • część miasteczka Skidel (gmina Skidel, powiat grodzieński) – nowoutworzone kolonie wykazane na planie i w dowodach pomiarowych sporządzonych w 1935 roku przez mierniczego przysięgłego Jana Załuskę (str. 72)
  • wsie: Pyra, Kaniewicze, Prudy, Łaszewicze, Hubinka-Wielka (gmina Jeziory, powiat grodzieński) – nowoutworzone kolonie wykazane na planie i w dowodach pomiarowych sporządzonych w 1935 roku przez mierniczego przysięgłego Jana Załuskę (str. 74)

źródło: Wojewódzki Dziennik Białostocki


Powrót do Biblioteki

Related Images: