Popis szlachty grodzieńskiej 1765 roku – parafia grodzieńska

Parafia Grodzieńska wystawiła: 91 uczestników, w tym: 89 konnych (w tym 6 pocztowe)
i 1 pieszych. W 1 przypadku nie określono czy szlachcic stawał pieszo, czy konno. W 20 przypadkach wystawiono „zastępstwo” (w mieyscu swoim), w tym 15 szlachciców wystawionych z dóbr kościelnych. W 5 przypadkach nie określono imienia stawającego. Wśród stawających można także odnaleźć szlachtę posiadającą swoje dobra w innej parafii niż grodzieńska, np. odelska, jezierska, kwasowska, sokólska, nowodworska, kamieńska, indurska. W 8 przypadkach wymieniono urzędy piastowane przez stawających. 

Wyposażenie wojenne uczestników:

 • kompletny moderunek –51 „z wszelkim porządkiem do woyny zgodnym”
 • szabel – 39 (w tym 14 stawających tylko z szablą i 25 z szablą i innym orężem)
 • pistoletów – 17 par
 • karabiny –  5
 • muszkiety – 2

Wśród 89 wystawionych koni występowały następujące maści:

konie_parafia-grodzienska

Lista uczestników:

 1. Imć pan Marcin Olizarowicz – sędzia ziemski Grodzieński z dobr Kulbak, kaplicy Siemaszkowszczyzny alias Klimówki, parafii Odelskiey, Tołoczków, Kuznickiey , Hornicy y Poniemunia.
 2. Z parafii Kwasowskiey stawił in locum suum imci pana Karola Olizarowicza na koniu wilczatym ze wszelkim moderunkiem y porządkiem do woyny zgodnym.
 3. imć pan Olizarowicz– mostowniczy Grodzieński z Kulbak, parafii Grodzieńskiey y z Kroplaków parafii Odelskiey na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem y porządkiem do woyny zgodnym.
 4. Uczestniey dobr y dymów w. i. pana Olizarowicza – sędziego ziemskiego powiatu Grodzieńskiego imć pan Kazimierz Olizarowicz z Kulbak, parafii Grodzieńskiey y Kotry parafii Jezierskiey na koniu gniadym, z szablą y pisłotetami.
 5. Imć pan Jan Olizarowicz z Hornicy alias Poniemonia, parafii Kwasowskiey, na koniu kasztanowatym, z szablą y pistoletami.
 6. Imć pan Franciszek Konstanty Olizarowicz na koniu karym, z szablą y pistoletami.
 7. Imć pan Franciszek Olizarowicz na koniu kasztanowatym, z karabinem y szablą.
 8. Imć Józef Mroczek z Poniemonia na koniu wilczatym, ze wszystkim porządkiem.
 9. Imć pan Stefan Obuchowski z Baranowa Obuchowicz, Chlistowicz, Kotry, parafii Indurskiey, Kwasowskiey y Jezierskiey na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem.
 10. Imć pan Piotr Obuchowski in similiz Baranowa Obuchowicz y Chlistowicz na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem.
 11. Imć pan Antoni Obuchowski z Baranowa, Obuchowicz y Chlistowicz na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem.
 12. Imć pan Roch Czeszeyko z Hornicy y Kamionki na koniu siwym, z szablą y muszkietem.
 13. Imć pan Władysław Kulbacki z Kulbak za koniu łosiowatym, ze wszelkim moderunkiem.
 14. Imć pan Benedykt Kulbacki z Kulbak na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami.
 15. Imć pan Marcin Kulbacki z Kulbak na koniu karym, z szablą y karabinem.
 16. Imć pan Roch Snarski z Usnarza, parafii Odelskiey, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem.
 17. Imć pan Jan Snarski z Usnarza na koniu karym z szablą.
 18. Imć pan Ignacy Sopocko z Dziemidkowa na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, parafii Indurskiey.
 19. Imć pan Michał Tołoczko na koniu łosiowatym, z szablą y muszkietem,
 20. z parafii Odelskiey imć pan Tomasz Litawor Chrebtowiczna koniu skarogniadym, ze wszystkim porządkiem, iak do woyny
 21. pocztowy, imć pana Tomasz Litawora Chrebtowiczana koniu siwym ze wszystkim moderunkiem.
 22. Imć pan Kazimierz Szyszka, na mieyscu i. pana Wulmera– oboznego Grodzieńskiego, z folwarka Ostrowka, prezentował się na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.
 23. Imć pan Mikołay Lenkiewicz z Strupina, parafii Jezierskiey, ze wszelkim moderunkiem.
 24. Imć pan Symon Pyrski z Obuchowicz, parafii Jezierskiey na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem.
 25. Imć pan Kazimierz Sopoćko z Pieszczanki, parafii Kam., na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem.
 26. Imć pan Kasper Tomaszewski z Tomaszów, parafii NowodworskieySamborów – Hoskiey, na koniu wilczatym ze wszelkim moderunkiem.
 27. Imć pan Antoni Żubrawski na koniu karym z Kulbak, ze wszelkim porządkiem.
 28. Imć pan Symon Kulbacki z Kulbak na koniu dereszowatym, ze wszelkim porządkiem.
 29. Imć pan Wiktory Strzałkowski, z Kotry par. Jezierskiey, na koniu gniadym, z szablą.
 30. Imć pan Jerzy Ihnatowicz z Usnarza, parafii Odelskiey, na koniu gniadym, z szablą.
 31. Imć pan Bartłomiey Hlebowski z Hlebowicz, parafii Odelskiey, na koniu gniadym, z szablą.
 32. Imć pan Wawrzyniec Danisewicz z Eysymont Nadtobolskich, parafii Jezierskiey, na koniu cisawym, ze wszelkim porządkiem.
 33. Imć pan Marcin Starzyński z Starzyna, parafii Jezierskiey, na koniu karostrokatym, z pistoletami y szablą.
 34. Imć pan Łukasz Tomaszewski z Tomaszów, parafii Nowodworskiey ze wszelkim moderunkiem.
 35. Imć pan Tomasz Strzałkowski z Żuków y Samostrzelnikow, parafii Jezierskiey, na koniu kasztenowatym, z szablą.
 36. Imć pan Michał Szymak– komornik Grodzieński z Szymakow, parafii Odelskiey y z Szyszek, parafii Sokolskiey, takoż y Tołoczkowczyzny, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem.
 37. Imć pan Jakub Korzeniewski, pieszy z szablą.
 38. Imć pan Andrzey Kilianowski, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, z Tołoczkow Fabyanowczyzny, parafii Odelskiey.
 39. Imć pan Józef Mieczyński z Dziemidkowa, parafii Indurskiej, na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem.
 40. i.pan Michał Wołkowycki– sędzia ziemski Grodzieński z Putryszek, Kotry, par. Jezierskiey, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem.
 41. imć pan Jan Wołkowycki– stolnik Grodzieński na koniu karogniadym, ze wszełkim moderunkiem do woyny.
 42. imć pan Antoni Wołkowycki, z tey że Kotry y Hołowacz par. Jezierskiey na koniu gniadym ze wszelkim porządku.
 43. Imć pan Józef Wołkowycki na koniu bułanym ze wszelkim moderunkiem z Kotry, par. Jezierskiey.
 44. Imć pan Stefan Wolkowycki na koniu karogniadym ze wszelkim moderunkiem.
 45. imć pan Karol Litawor Chrebtowicz– pisarz ziemski Grodzieński na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem
 46. pocztowy na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem od W. imć pan Karola Litawora Chrebtowicza
 47. Imć pan Michał Burzaki– strażnik Brzeski na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem.
 48. Imć pan Jerzy Prokszyc Kandyba– mierniczy w. x. Lit. z Turowlan na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym.
 49. Imć p. Andrzey Suchocki z Kochanowa na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym z dóbr ww. pp. Brygidek konwentu Grodzieńskiego.
 50. Imć pan Antoni Paciorkowski z Jezuków na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym.
 51. Na mieyscuimci pana Józefa Kłanickiego – chorąż. Węden. prezentował się imć pan Michał Zapolski na koniu gniadym do woyny zgodnym ze wszelkim moderunkiem.
 52. Imć pan Rafał Czeszeyko na koniu płowagniadym, ze wszelkim porządkiem.
 53. Imć pan Adam Czeszeyko na koniu karym ze wszelkim moderunkiem do woyny.
 54. Imć pan Stefan Michałowski na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem,
  iak do boiu.
 55. Imć pan Jougin na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem,
  iak do woyny.
 56. Imć pan Józef Strzemiński na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem.
 57. Imć pan Michał Kolankowski na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem.
 58. Imć pan Stanisław Szaniawski na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem,
  iak do woyny.
 59. Imć pan Maciey Glindzicz na mieyscu imci pana Andrzeya Glindzicza k-r Grodzieńsk. na koniu siwym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny z pocztem.
 60. Imć pan Dominik Szyszko na koniu gniadym, z szablą y karabinem.
 61. Imć pan Andrzey Woytulewicz na koniu cisawym, z szablą y pistoletami.
 62. Imć pan Jerzy Hrymaszkiewicz na koniu kasztanowatym, z szablą.
 63. Imć pan Michał Skibicki na koniu kasztanowatym, z szablą.
 64. Imć pan Alexander Sokołowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.
 65. Imć pan Izydor Naruszewicz na koniu gniadym z szablą y pistoletami.
 66. Imć pan Antoni Mickiewicz na koniu gniadym z szablą.
 67. Imć pan Gasper Hrynaszkiewicz na koniu karym, z szablą.
 68. Imć pan Jan Wróblewski na koniu karym, z szablą y karabinem.
 69. Imć pan Franciszek Jastrzębskina koniu płowym, z szablą.
 70. Imć p. Franciszek Malinowski na koniu karym, z szablą y karabinem.
 71. p. Kazimierz Jastrębski na koniu płowym z szablą.
 72. Imć pan Piotr Hrynaszkiewicz na koniu gniadym z szablą.
 73. Imć pan Józef Bobrownicki na koniu wilczatym z szablą.
 74. Imć pan Żyrkiewicz na koniu karym z szablą y pistoletami.
 75. Imć pan Wawrzyniec Orłowskina koniu cisawym, z szablą.
 76. Imć pan Antoni Wróblewski na koniu siwym, z szablą y karabinem.
 77. Imć pan Tadeusz Andrzeykowiczna mieyscu imci pana Józefa Chlewińskiego – stolnika rzeczyckiego na koniu karym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny
 78. Bogu przewielebny i. x. Józef Litawor Chrebtowicz – proboszcz Grodzieński stawił i. p. Adama Steckiewicza na koniu siwym, ze wszelkim porządkiem,
 79. Bogu przewielebny i. x. Józef Litawor Chrebtowicz– proboszcz Grodzieński stawił pocztowego na koniu szpakowatym, ze wszystkim moderunkiem
 80. W Bogu Przewielebnych ii. pp. x. iezuici konwentu Grodzieńskiegoz dóbr Hornicy, Hnoionnicy, Kiełbasina, Hołwna, Kotry, Bali y Poniemunia Imć pana Michała Chibowski na koniu zpłowagniadym, z szablą y pistoletami
 81. W Bogu Przewielebnych ii. pp. x. iezuici konwentu Grodzieńskiegoz dóbr Hornicy, Hnoionnicy, Kiełbasina, Hołwna, Kotry, Bali y Poniemunia Imć pana Franciszka Podolec na koniu cisawym, z szablą y pistoletami.
 82. W Bogu Przewielebnych ii. pp. x. iezuici konwentu Grodzieńskiegoz dóbr Hornicy, Hnoionnicy, Kiełbasina, Hołwna, Kotry, Bali y Poniemunia Imć pana Aloizy Milewski na koniu gniadym, z pistoletami y szablą.
 83. W Bogu Przewielebnych ii. pp. x. iezuici konwentu Grodzieńskiegoz dóbr Hornicy, Hnoionnicy, Kiełbasina, Hołwna, Kotry, Bali y Poniemunia Imć pana Roch Chibowski na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami.
 84. W Bogu Przewielebnych ii. pp. x. Jezuici konwentu Grodzieńskiegoz dóbr Hornicy, Hnoionnicy, Kiełbasina, Hołwna, Kotry, Bali y Poniemunia Imć pana Piotr Karłowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.
 85. Ichmć xx. Dominikanie konwentu Grodzieńskiegoz dóbr Małyszczyna, imć pan Józef Siemaszko, na koniu strokatym, z szablą y pistoletami,
 86. Ichmć xx. Dominikanie konwentu Grodzieńskiegoz dóbr Małyszczyna poczet na koniu wilczatym z wszelkim moderunkiem.
 87. Ichmć xx. Bazylianów kon. Grodzień. z dóbr Ceszczewla imć p. Piotra Kuszelewskiego stawili na koniu karym ze wszystkim moderunkiem.
 88. Pp. Xx. Karmalici konwentu Grodzieńskiego z dobr Kazimierzówki imci pana Michała Strzałkowskiego ze wszelkim moderunkiem na koniu kasztanowatym,
 89. Pp. Xx.Karmalici konwentu Grodzieńskiego poczet na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem stawili.
 90. Ii pp. xx. Franciszkanie Grodzieńscyz dóbr Poniemunia, Gniewinszczyzny, Łosośney stawili imci pana Kazimierza Żytowta na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem,
 91. Ii pp. xx. Franciszkanie Grodzieńscy poczet na koniu wronym iak do woyny.

Powrót do spisu

Related Images: