Popis szlachty grodzieńskiej 1765 roku – Parafia Odelska

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

W popisie szlachty grodzieńskiej z parafii odelskiej stanęło łącznie 269 szlachciców, w tym 170 konno i 99 pieszo. W 7 przypadkach „w miejsce” stawał szlachcic w zastępstwie za innego szlachcica. W 5 przypadkach nie określono imienia stawającego. W 9 przypadkach określono urząd sprawowany przez stawającego. Łącznie szlachta parafii odelskiej posiadała następujący rynsztunek wojenny:

  • kompletny moderunek  „z wszelkim porządkiem do woyny zgodnym”22
  • szabel – 187 (w tym:tylko z szablą 144, z szblą i innym orężem 43)
  • pistoletów – 34 pary
  • karabinów –  22
  • pałasz– 1
  • tesaków (miecz krótki, szeroki) – 1
  • dzida lub oszczep – 2

Do popisu bez żadnej broni stanęło 45 szlachciców. Wystawiono 170 koni następujących maści:

konie_parafia-odelska

W popisie z parafii odelskiej stanęła szlachta z następujących okolic (kliknij w nazwę okolicy):

Okolica Hlebowicze
Okolica Poczobuty
Okolica Petelczyce
Okolica Usnarz
Okolica Zubrzyca
Okolica Horczaki
Okolica Tołcze, Tołoczki i Bilminy
Okolica Szymaki
Okolica Jurgielowczyzna i Mieczowczyzna
Okolica Puciłki
Okolica Czesnowicze
Okolica Sarosieki


Powrót do spisu

Related Images: