CYPLA Piotr Paweł

Urodziłem się w 1964 roku w Warszawie
w rodzinie tzw. inteligencji pracującej – tak
w ówczesnej terminologii określano jedną
z trzech grup społecznych PRL-u.
Ojciec był oficerem Wojska Polskiego,
a następnie – aż do emerytury – pracownikiem różnych instytucji wojskowych.
Matka nauczycielka (filolog języka polskiego), pedagog, wychowawca i dyrektor placówek wychowawczo-oświatowych (Domy Dziecka).

 

Z tego krótkiego wprowadzenia wynika, że miałem do wyboru – wzorem rodziców – jedną   z dróg… Początkowo druga wydawała się ciekawsza – miałem zostać nauczycielem. Tak się jednak nie stało – przez 25 lat swojego życia pełniłem zawodową służbę wojskową – w 2008 roku przeszedłem na emeryturę. Obecnie jestem pracownikiem resortu obrony narodowej.

Moi przodkowie „po mieczu” pochodzili z Grodzieńszczyzny z okolic Grodna (Kotra, Zapole, Tołoczki, Bylczyce) – wieki temu przodkowie mojego dziadka ojczystego legitymowali się herbem Kościesza, a babki ojczystej herbem Dęboróg. Rody Grodzieńskie skoligacone lub spokrewnione z moim, to między innymi : Bylczyński, Sipowicz, Jabłoński, Łozowicki, Hryncewicz, Obuchowicz, Obuchowski, Tołoczko, Cydzik, Skurat, Jurowski, Subocz…

Genealogią pasjonuję się od 2006 roku – pomimo upływu tych kilkunastu lat nie uważam się za profesjonalistę. To amatorskie hobby, tyle tylko, że pochłaniające mój cały wolny czas… Od 2012 roku związany byłem z formacją genealogiczną rodygrodzienskie.pl. Obecnie jest to portal Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich, w którym pełnię zaszczytną funkcję wiceprezesa. Prowadzę również własną stronę genealogiczną.                                 W Stowarzyszeniu przewodniczę również pracą Komisji Historyczno-Genealogicznej

Telefon kontaktowy: +48 600-968-867
e-mail: srgkhg@gmail.com 

 

Related Images: