Cerkiew greko-unicka w Jeziorach

­

Zespół indeksacyjny: Walenty Adamiec


W tabelach skróconych indeksów bazodanowych przedstawiono jedynie informacje podstawowe:

w zakresie chrztów/urodzeń:
1. liczba porządkowa (nie jest to numer aktu)
2. nazwisko i imię chrzczonego dziecka
3. miejsce urodzenia
4. obrządek religijny
5. status społeczny rodziców

w zakresie ślubów:
1. liczba porządkowa (nie jest to numer aktu)
2. informacje o panu młodym (nazwisko, imię, stan cywilny, status społeczny, miejsce pochodzenia)
3. informacje o pannie młodej (nazwisko, imię, stan cywilny, status społeczny, miejsce pochodzenia)

w zakresie zgonów:
1. liczba porządkowa (nie jest to numer aktu)
2. imię i nazwisko zmarłego
3. miejsce zgonu (zamieszkania)
4. przyczyna śmierci
5. miejsce pochówku
6. wiek zmarłego

Dane, co do których nie ma pewności zaznaczono kolorem czerwonym lub znakiem zapytania.

Zespół indeksacyjny: Walenty ADAMIEC

CHRZTY/BIERZMOWANIA

1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827-G, 1828-G, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840,

ŚLUBY

1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840,

ZGONY

1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840,

PODSUMOWANIE/ANALIZA


Powrót do spisu cerkwi

Related Images: