IV ZJAZD RODU TOŁŁOCZKO/TOŁOCZKO

W dniu 26 I 2019 roku w malowniczej scenerii zamku w Pułtusku odbył się
IV Zjazd Rodu Tołłoczko/Tołoczko.

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
reprezentował wiceprezes Piotr Paweł Cypla oraz Artur Tołłoczko z małżonką.
Zjazd jak zwykle odbył się dzięki nieocenionej pomocy Zbyszka Tołłoczko w ramach spotkania noworocznego członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Winnica oraz Wzajemnej Pomocy. W ten sposób Zjazd został uświetniony koncertem śpiewaczym, prelekcjami o ciekawej tematyce i obiadokolacją
w restauracji zamkowej.

Tym razem na zjeździe obecnych było około 30 osób reprezentujących nie tylko kilka linii tego zacnego rodu, ale również kilka pokoleń…

Wśród uczestników zjazdu obecni byli między innymi: prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko (wielka sława polskiej medycyny) z małżonką, Wiktoria Tołłoczko-Tur (niezwykle ceniona artystka-malarka), Zbigniew Tołłoczko (syn dr Antoniego Tołłoczko – pioniera polskiej chirurgii w powojennym Białymstoku) i Tomasz Tołłoczko (obecny na zjeździe wraz z małżonką), którzy są przedstawicielami linii rodowej z okolicy szlacheckiej Zapole na Grodzieńszczyźnie. Obecna była także Justyna Tołłoczko z córką Małgorzatą – mama i siostra prezesa Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich. Na zjeździe nie mogło oczywiście zabraknąć Bolesława Tołłoczko i jego jednej z córek – Anny, jak również Zbyszka Tołłoczko i jego przecudownych wnuczek.
Wielu uczestników pojawia się na zjeździe po raz pierwszy. Mogliśmy gościć potomków
w VIII pokoleniu Ludwika Tołoczko z okolicy Kuliki w parafii Wielkie Ejsymonty, szlachcica herbu Pobóg żyjącego w XVIII wieku – Izabelę Zawadzką oraz Sławomira
i Grzegorza Malinowskich. W ich rodzinach nazwisko Tołłoczko/Tołoczko nie występuje już od trzech pokoleń, ale w ich żyłach w dalszym ciągu krąży krew tego rodu. 

Wspomniany Ludwik i nastające po nim pokolenia byli głównymi bohaterami prezentacji multimedialnej prezentowanej w trakcie zjazdu, w której opisano poszczególne linie tego rodu od XVIII do XXI wieku. 

Źródła metrykalne oraz inne dokumenty przedstawione w prezentacji wykazały niezbicie, że współcześnie w Polsce, jak również za granicą żyje wielu potomków wspomnianego szlachcica herbu Pobóg – wśród nich wielu uczestników IV Zjazdu
oraz członków grupy rodowej „Tołłoczko – historia rodu…”:

 • Tadeusz Tołłoczko
 • Justyna Tołłoczko
 • Andrzej Rybus-Tołłoczko
 • Sławomir i Grzegorz Malinowscy
 • Ewa Jurak
 • Dorota Tołłoczko-Femerling (z Niemiec)
 • Rafał Tołłoczko
 • Daniel Tołłoczko
 • Elżbieta Chełstowska-Tołłoczko
 • Bogusław Tołłoczko
 • Marcin Tołłoczko
 • Izabela Zawadzka
 • Elżbieta Krysiewicz
 • Katarzyna Krysiewicz-Krotkiewicz
 • Sandra Tolloczko (z Argentyny)

W prezentacji przedstawiono setki zapisów metrykalnych z XVIII-XIX wieku, wiele bezcennych pamiątek rodzinnych – zdjęć, listów oraz wspomniano o dziesiątkach potomków Ludwika Tołoczko herbu Pobóg żyjącego na Grodzieńszczyźnie w XVIII wieku. 

Zjazd upłynął w miłej atmosferze i trwał do późnych godzin wieczornych…


Powrót do strony głównej grupy rodowej

Related Images: