Powiat grodzieński w XVI wieku

Indeks miejscowości umieszczonych na mapie, ze wskazaniem źródła
Opracował: Jan Jakubowski [w:] Prace Komisji Atlasu historycznego Polski, Kraków 1935
Komisja Atlasu Historycznego…

Opis prac komisji
Analiza i historia obszaru

Mapa

S k r ó ty:
PKGE = Piscowaja Kniga Grodnenskoj Ekonomii
RIB t. XXXIII = Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka tom XXXIII
AWAK t. XIV = Akty Wilenskoj Archeograficzeskoj Komissji tom XIV

Adamowicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 77.
Bagienicze (Zabahonniki), wieś, włość wierciliska, PKGE część II str. 159.
Bakałarzewo (Bakalarowszczyzna) albo Dowspuda, dwór Mikołaja Wolskiego. PKGE część I str. 421; RIB t. XXXIII str. 494.
Bakunowo, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 335.
Bala, dwór Wołowiczów. PKGE część I str. 349; RIB t. XXXIII str. 462, 524.
Bala, dwór plebanji grodzieńskiej, PKGE część I str. 349.
Balicze, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 478.
Baranowicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 79.
Baranowo, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 511.
Bereh (Swawicze), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 506.
Bereh albo Koszowniki, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 112.
Berszty, dwór królewski, PKGE część I str. 244.
Berzniki, miasto królewskie, PKGE część I str. 377.
Białokozy (Masztalery), wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 570.
Białystok, dwór Wiesiołowskich, RIB t. XXXIII str. 511.
Bielewicze, wieś, włość wołpiańska, AWAK t. XIV str. 180.
Bierdowo, wieś, włość wołpiańska, PKGE część I str. 555.
Bierzyłowce, wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 394.
Birulicze, wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 108.
Bobrowniki, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 489.
Bobynicze, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 495.
Bohatyry, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 292.
Bohatyry, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 372.
Borysowo, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 534.
Brańców bojarów osady, PKGE część I str. 214—217.
Brykowicze (Rynkowce), wieś, włość nowodworska, PKGE część I str. 278.
Brzostowica (Wielka) (Berestowica), dwór Ostafja Wołowicza. RIB t. XXXIII str. 445; PKGE część I str. 36.
Brzostowica (Mała) (Berestowica), dwór Jurja Chodkiewicza. RIB t. XXXIII str. 440; PKGE część I str. 566.
Brzostowica (Murowana) (Berestowica), dwór Ostafja Wołowicza, PKGE część I str. 569.
Brzozowa, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 8.
Bubnowo, wieś, włość milkowska, PKGE część I str. 139.
Bułaty (Hołynka), wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 199.
Bylczyce, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 701.
Chodorowo albo Kochanowo, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 74.
Chojnowo (Chaniewicze), wieś, włość milkowska, PKGE część I str. 130.
Chomicze, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 544.
Choroszcza (Chworoszcza), miasto Hryhora Chodkiewicza, RIB t. XXXIII str. 432.
Chrapowo, wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 117.
Chwasty, dwór monastyru supraślskiego, RIB t. XXXIII str. 434.
Ciniewicze, wieś, włość wołpiańska, PKGE część I str. 558.
Ciszejki, dwór szlachecki, PKGE część I str. 498.
Cybulewicze (Cybule), okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 711.
Cydziki, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 698.
Czerlona, dwór Sapiehów, PKGE część I str. 124, 125.
Czechowszczyzna, dwór Abrama Czecha, PKGE część I str. 322.
Czeszczewlany, dwór monastyru grodzieńskiego. PKGE część II str. 76; Archeograficzeskij Sbornik tom IX.
Czujmicze (Czumicze), wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 11.
Czuryłowicze (Kowale), wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 518.
Ćwiklicze (Senkilcze), wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 89.
Daniłczyce (Masalany), dwór kniazia Michajła Masalskiego. RIB t. XXXIII str. 471; PKGE część I str. 523.
Demidkowo, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 127.
Deraźno, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 691.
Dojlidka, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 114.
Dojlidy (Załuczany), wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 562.
Dojlidy, dwór Hryhora Chodkiewicza, RIB t. XXXIII str. 432.
Dołkniewszczyzna, wieś, włość rożańska, AWAK t. XIV str. 639.
Dorgunty albo Dworgunty (Dorguń), dwór Piotra Chreptowicza. PKGE część I str. 359; RIB t. XXXIII str. 489.
Dowspuda (Szafranki), wieś, włość szembelewska, PKGE część I str. 423.
Dowspuda, dwór Wołowiczów. PKGE część I str. 429. RIB t. XXXIII str. 445.
Dowspuda ob. Bakałarzewo
Dowżycza (Chojniany), wieś,. włość milkowska, PKGE część I str. 133.
Dubno, dwór Pawła Sapiehy. PKGE część I str. 124, 125; RIB t. XXXIII str. 451.
Dworgunty ob. Dorgunty
Dzięciołowicze (Diatiełowicze), dwór Benedykta Jurahy, RIB t. XXXIII str. 513.
Ejsymonty (Wielkie), okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 685—6
Ejsymonty (Małe) Paszewicze, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 687
Ejsymonty (około Żydomli), okolica szlachecka, PKGE część I str. 54.
Filowce (Filewicze), wieś, włość nowodworska, PKGE część I str. 257.
Gibulicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 88.
Gierdzowicze (Klimowszczyzna), wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 218.
Giwieniewicze, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 352.
Glindzicze, okolica szlachecka, PKGE część I str. 479.
Gobiaty, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 696; PKGE część I str. 8.
Gołowicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 109.
Grandzicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 66.
Grodno, miasto królewskie, PKGE część II str. 26.
Gródek, miasto Hryhora Chodkiewicza, PKGE część I str. 27.
Hancewicze (Łojgobole), wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 122.
Hladowicze, wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 69.
Hlebowicze, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 702.
Hłubokie, wieś, włość nowodworska, PKGE część I str. 261.
Hłubokie, dwór kniaziów Puzynów, RIB t. XXXIII str. 458, 468.
Hnojnica, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 82.
Hołowaczewicze, dwór Lenarta Kłoczki. PKGE część I str. 77; RIB t. XXXIII str. 491.
Hołownicze, wieś, włość wierciliska, PKGE część II str. 151.
Hornica, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 498.
Hornica (Żukiewicze), dwór Iwana Mieleszkiewicza, później Ostafja Wołowicza. PKGE część I str. 495; RIB t. XXXIII str. 445.
Horodnica, dwór królewski pod Grodnem, PKGE część II str. 17.
Horodzisław (Siwkowo), wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 52.
Hrajno, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 490.
Huszczyce, okolica szlachecka, PKGE część I str. 105.
Hudowicze (Stryjówka), wieś, włość jezierska, PKGE część II str. 159.
Ihnatowicze, okolica szlachecka, PKGE część I str. 24.
Ilkowicze (Górny), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 465.
Ilkówka (Likówka), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 449.
Indura, miasto Mikołaja Radziwiłła Rudego, PKGE część II str. 136.
Iwanowicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 136.
Iwaszkowski dwór Jurja Chodkiewicza, RIB t. XXXIII str. 440.
Jakow Łuh, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 317.
Janówka, wieś, włość szembelewska, PKGE część I str. 429.
Jatla (Nowosiółki), wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 287.
Jatwiesk, dwór Mikołaja Sieniawskiego, RIB t. XXXIII str. 498.
Jelna, wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 221.
Jermolicze, dwór Jarmoły, PKGE część I str. 515.
Jeziory, miasto królewskie, PKGE część I str. 61.
Jodkiewicze (Judkiewicze), okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 697.
Kamienny Most (Kamieńczany), wieś kucharska, włość kraśnicka, PKGE część I str.572.
Kamionka, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 118.
Kapiecowo (Kowszów), wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 100.
Kaplica, dwór ks. Pilchowskiego, PKGE część II str. 70.
Karakule, dwór Hryhora Chodkiewicza. RIB t. XXXIII str. 432.
Karaszew Wielki, wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 91.
Karaszew Mały, wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 94.
Karłowo (Mickiewicze), wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 78.
Kirsna, dwór kniazia Hryhora Masalskiego, RIB t. XXXIII str. 532.
Kisielewicze (Makiejowce), wieś, włość rożańska, AWAK t. XIV str. 639.
Klewinów, wieś monastyru supraślskiego, RIB t. XXXIII str. 434.
Kłoczki, dwór Lenarta Kłoczki, PKGE część I str. 324.
Kniaziewicze, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 537.
Kochanowo (Kulowce), wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 319.
Kochanowo ob. Chodorowo
Kojeniewicze, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 528.
Koleśniki, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 338.
Kołbasino (Kiełbasin), wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 81.
Kołbaszczyce (Kiełbaski), wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 305.
Kołodziezna, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 22.
Kołodziezna, dwór królewski, AWAK t. XIV str. 180.
Kołoża, monastyr pod Grodnem, Archeograficzeskij Sbornik tom IX.
Komentowo (Komatowo), wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 64.
Koniuchy, wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 111.
Koniuchy, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 295.
Koniuchy (Zapole), wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 208.
Koreniewicze, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 492.
Korpanowicze, wieś, włość nowodworska, PKGE część I str. 264.
Koszowniki ob. Berch v. Koszowniki
Kotra, dwór królewski, PKGE część I str. 37.
Kowala, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 454.
Kowale, wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 223.
Kozieje, wieś, włość jezierska, PKGE część II str. 159.
Krasna (Dereszowicze), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 455.
Kraśnik, dwór królewski, PKGE część I str. 514.
Kruhła (Kruhlany), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 452.
Krupa (Stawrowce), wieś, włość nowodworska, K część I str. 266.
Kruszyniany, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 6.
Krynki, miasto królewskie, PKGE część I str. 4.
Kryksztany, dwór Konarzewskiego, RIB t. XXXIII str. 710.
Krzywowola, wieś, włość szembelewska, PKGE część I str. 425.
Kudrycze, okolica szlachecka, PKGE część I str. 29.
Kuliki, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 698.
Kuncewszczyzna, dwór Iwana Kuncewicza, PKGE część I str. 474.
Kurjanowicze, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 374.
Kurpiewo (Kurpiki), wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 66.
Kustin, dwór Ostafja Wołowicza, RIB t. XXXIII str. 445.
Kuźmicze, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 541.
Kuźmicze, okolica szlachecka, PKGE część I str. 486.
Kuźnica, miasto królewskie, PKGE część I str. 325.
Kwasówka, dwór królewski, PKGE część I str. 438.
Kwasówka (Pohorany), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 438.
Lebioda, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 690.
Lipiczno, dwór Marcinowej Pietkiewiczowej, RIB t. XXXIII str. 490.
Lipsk, miasto Hryhora Wołowicza. RIB t. XXXIII str. 447; PKGE część I str. 292, 363.
Lipsk, dwór Jurjowej, później Iwanowej Chrebtowiczowej. PKGE część I str. 352; RIB t. XXXIII str. 490.
Liszkowo v. Liskowo, wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 408.
Lno (Hołny), dwór kniazia Słuckiego, PKGE część I str. 387.
Łabno, dwór królewski, PKGE część I str. 282.
Łaniewicze, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 491.
Ławna, dwór Wasila Mieleszki, PKGE część I str. 100, 124.
Łasza (Pieśle), wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 130.
Łasza, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 445.
Łojki, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 349.
Łosośna (Kopaniki), wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 332.
Łunna, miasto Sapiehów. PKGE część I str. 551; RIB t. XXXIII str. 701.
Łympia, wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 411.
Maksimowicze (Dublany), wieś, włość dubieńska, PKGE część I str. 518.
Malawicze v. Molawicze, dwór królewski, PKGE część I str. 103.
Malewicze, wieś, włość rożańska, AWAK t. XIV str. 639.
Małachowicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 84.
Małgorzaty (Margety), dwór Jakimowicza, RIB t. XXXIII str. 711.
Małyszyn, dwór Bohusza Micuty, RIB t. XXXIII str. 673.
Marcinowicze, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 546.
Markowicze, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 357.
Mazanowo, wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 103.
Merecz, miasto królewskie, RIB t. XXXIII str. 710.
Męczyn, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 65.
Michniszki, dwór kniazia Hryhora Masalskiego, RIB t. XXXIII str. 532.
Miejstowicze (Dekałów), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 469.
Mieleszki, wieś, włość wołpiańska, AWAK t. XIV str. 180.
Migowo, wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 61.
Mikielewicze, wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 203.
Milkowszczyzna, dwór królewski, PKGE część I str. 120.
Milkowszczyzna, dwór Paców. PKGE część I str. 121; RIB t. XXXIII str. 454.
Mokrzyce (Mokrec), okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 678.
Molawicze ob. Malawicze
Mońkiewicze (Mańkowce), wieś, włość hożańska. PKGE część I str. 307.
Nacewicze, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 558.
Namiejksze v. Niemiejksze, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 328; część II str. 114.
Naumowo (Bielakowszczyzna), wieś, włość milkowska, PKGE część I str. 144.
Naumowicze, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 298.
Nieciecza, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 539.
Niekraszewicze, wieś, włość skidelska, część I str. 81.
Niemiejksze ob. Namiejksze
Norejki, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 16.
Nowosady, wieś, włość wołpiańska, PKGE część I str. 557.
Nowosiółki, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 138.
Nowowola (Pruska M.), wieś, włość szembelewska, PKGE część I str. 435.
Nowy Dwór (Święcicki), miasto królewskie, PKGE część I str. 236.
Nowy Dwór, miasto królewskie na zachód od Grodna, PKGE część II str. 60.
Obuchowo, wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 43.
Obuchowicze, okolica szlachecka, PKGE część I str. 43; RIB t. XXXIII str. 681.
Odelsk, miasto królewskie, PKGE część II str. 57.
Odla, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 486.
Ogrodniki, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 284.
Olchowo, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 579.
Oleksicze, dwór kniazia Iwana Masalskiego, RIB t. XXXIII str. 472.
Olenicze, okolica szlachecka, PKGE część II str. 164.
Olszanka, wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 417.
Olszanka, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 85.
Orzechowicze (Oreszkowicze), okolica szlachecka, PKGE część II str. 163.
Ostrów, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 549.
Ostryna, miasto królewskie, PKGE część I str. 253.
Ośniki, wieś, włość milkowska, PKGE część I str. 141.
Oża (Hoża), miasto królewskie nad Niemnem, PKGE część II str. 100.
Pera v. Pyra Przednia, wieś, włość skidelska. PKGE część I str. 105; RIB t. XXXIII str. 679.
Perechrystowicze (Kaplica), wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 69.
Perstuń, dwór królewski, PKGE część I str. 339.
Pieski, miasto królewskie, PKGE część I str. 471.
Pieski, dwór Chodkiewiczów w powiecie wołkowyskim, PKGE część I str. 161.
Piłkowo, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 575.
Pławsko (Pławy), wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 48.
Poberżany, wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 405.
Poczobuty, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 702.
Poczynków (Poczujki), wieś, włość wołpiańska, PKGE część I str. 518.
Podborze (Djakowce), wieś, włość rożańska, AWAK t. XIV str. 639.
Podlesie (Gliniany), wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 87.
Podrożanka, wieś, włość rożańska, AWAK t. XIV str. 639.
Podrzecze-Gusaki, wieś, włość gródecka, AWAK t. XIV str. 180.
Poluńce, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 711.
Połoskowo (Połoszki), wieś, włość wołpiańska, PKGE część I str. 562.
Połotkowo, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 90.
Połujany, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 702.
Pomorzany (Kukle), wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 396.
Poniemuń (Zelniany), wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 226.
Poniemuń, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 75.
Popławce, dwór Jurja Chodkiewicza, RIB t. XXXIII str. 440.
Potoki, wieś, włość rożańska, AWAK t. XIV str. 639.
Prokopowicze, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 313.
Prudcze (Prudy), wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 39.
Pruska, wieś, włość szembelewska, PKGE część I str. 432.
Prystupicze, wieś, włość milkowska, PKGE część I str. 149.
Przelejki, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 354.
Przełom, dwór królewski nad Niemnem, PKGE część I str. 339.
Przerośl, wieś, włość szembelewska, PKGE część I str. 427.
Przewałka, dwór królewski nad Niemnem, Ljubawskij M. Obłastnoje dielenije str. 155.
Puciłowicze (Pockuny), wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 403.
Putne, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 131.
Putryszki, dwór Ławryna Wojny, RIB t. XXXIII str. 460.
Puzewo (Puzewicze), wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 114.
Pużycze, wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 50.
Pychowczyce, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 566.
Pyra ob. Pera.
Racicze, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 344.
Radziwiłowicze (Radziwilańce), okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 711.
Radziwonowicze, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 676.
Rakowicze, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 359.
Rewiaczyce, okolica szlachecka, PKGE część I str. 280.
Rewkowce (Rowki), wieś psiarecka, włość skidelska, PKGE część I str. 96.
Romanowicze, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 693.
Rostowlany (Koropczyce), wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 310.
Rożanka, miasto Mikołaja Paca, biskupa kijowskiego. RIB t. XXXIII str. 453; PKGE część I str. 152.
Rudaki, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 36.
Rudawa, dwór Jurja Chodkiewicza. RIB t. XXXIII str. 440.
Rumejki (Bojary), wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 370.
Rusota, dwór Jana Kuncewicza. RIB t. XXXIII str. 512; AWAK t. XIV str. 391.
Rusota Plebańska, dwór plebanji grodzieńskiej, AWAK t. XIV str. 394.
Rusota Talwoszowska, dwór szlachecki, AWAK t. XIV str. 394.
Rybackie (Rybaki), wieś, włość nowodworska, PKGE część I str. 273.
Rydzelewicze (Rydzele), wieś, włość wierciliska, PKGE część II str. 154.
Rymuciewo, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 525.
Ruszczycko (Rysko), wieś, włość milkowska, PKGE część I str. 127.
Sałaty, wieś, włość jezierska, PKGE część II str. 97.
Samostrzelniki, okolica szlachecka, PKGE część I str. 561.
Sanniki, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 18.
Sanniki, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 315.
Sejna v. Sejny (Posejnele), wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 398.
Sejny, dwór kniaziów Słuckich, później kniazia Andreja Wiśniowieckiego. PKGE część I str. 403; RIB t. XXXIII str. 469.
Sejny, dwór Andreja Stryżki. PKGE część I str. 396; RIB t. XXXIII str. 710.
Sereje, miasto Sapiehów w powiecie mareckim, RIB t. XXXIII str. 493.
Sidra, dwór Wołowiczów, RIB t. XXXIII str. 445, 510.
Siedziejki, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 586.
Siedzielniki (Szudziałowo), wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 33.
Siemaszki, dwór Iwana Siemaszki, PKGE część I str. 555.
Siemierenki, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 530.
Sierkowicze (Puszkarze), wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 308.
Skidel, dwór królewski, PKGE część I str. 76.
Skieldyce, wieś szlachecka, PKGE część I str. 247.
Skołubowo, wieś strzelecka, włość wierciliska, PKGE część II str. 164.
Skomrochowie, wieś rybcka, włość łabeńska, PKGE część I str. 321.
Skreblaki, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 12.
Skrynniki, wieś dworu Bali Ostafja Wołowicza, PKGE część I str. 347.
Słomianka, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 134.
Solennikowo (Achrymowce), wieś, włość milkowska, PKGE I. 135.
Sołowieje, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 368.
Sołowieje, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 303.
Sopoćkowce, dwór Sopoćków, PKGE część I str. 319.
Sowoliska (Sobolówka), wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 57.
Sowoniewo (Rusino), wieś, włość milkowska, PKGE część I str. 124.
Spusza, wieś, włość milkowska, PKGE część I str. 147.
Staniewicze, okolica szlachecka, PKGE część I str. 478.
Stary Dwór, wieś, włość wołpiańska, PKGE część I str. 586.
Starzyna, wieś, włość jezierska, PKGE część I str. 39.
Stebińce v. Tobinki (Sztabinki), dwór Kopciów. PKGE część I str. 406. RIB t. XXXIII str. 508.
Stefaniszki Wielkie, wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 192.
Stefaniszki Małe, wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 195.
Storożyno, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 366.
Straszewo, dwór Strasza, AWAK t. XIV str. 182.
Strubnica (Strupka), wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 324.
Struha, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 552.
Strupino, wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 73.
Suchmieniewicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 124.
Suchy Skidel (Suchowlany), wieś, włość skidelska, PKGE część I str. 84.
Suhaki, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 555.
Sukowicze, wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 481.
Supraśl, monastyr, RIB t. XXXIII str. 434.
Supraśl-Nacowicze, wieś, włość mścibowska, AWAK t. XIV str. 180.
Suszczewo (Żylicze), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 503.
Swisłocz (Sucha Dolina), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 474.
Szembelewo, wieś, włość szembelewska, PKGE część I str. 421.
Szczeczynicze (Szczuczynowo), wieś, włość wierciliska PKGE część II str. 157.
Szczerbowicze, wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 74.
Szczuczyn, miasto w powiecie wasiliskim, PKGE część I str. 122.
Szłumpicze (Słomkowicze), wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 363.
Szojnokojdy, wieś, włość perstuńska, PKGE część I str. 347.
Syruciowce, dwór Jana Syrucia, RIB t. XXXIII str. 510.
Świack, dwór Fedora Wołowicza, RIB t. XXXIII str. 524.
Świack, dwór Wielamowskiego, PKGE część I str. 352.
Tarusowicze, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 118.
Tatarynowicze, wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 401.
Tereczyskie imienie (Tereszki), dwór Kopciów, PKGE część I str. 579.
Tobinki ob. Stebińce
Tobołka, wieś strzelecka, włość wierciliska, PKGE część II str. 162.
Tołoczki, okolica szlachecka koło Żydomli, RIB t. XXXIII str. 680.
Tołoczko, okolica szlachecka koło Malawicz, RIB t. XXXIII str. 674.
Trumpie, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 705—6
Trycewicze, wieś, włość łabeńska, PKGE część I str. 301
Turejsko, wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 216
Tużewicze (Tużewlany), dwór szlachecki, PKGE część I str. 229.
Ulczyce (Uliczyce), okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 711.
Usnar (Owsnar), dwór Marcina Kurcza (Kurczowce). PKGE część I str. 27; RIB t. XXXIII str. 517.
Usnara, wieś służebna, włość kryńska, PKGE część I str. 27.
Wasilków, miasto królewskie, AWAK t. XIV str. 180.
Wickowo (Wycicki), wieś, włość kwasowska, PKGE część I str. 460.
Wiejsieje, miasto Pawła Sapiehy, później Wasila Kopcia. PKGE część I str. 408; RIB t. XXXIII str. 508.
Wieliczkowicze, wieś, włość berznicka, PKGE część I str. 415.
Wierciliszki, dwór królewski, PKGE część II str. 141.
Wierciliszki, wieś, włość wierciliska, PKGE część II str. 143.
Wierzbiłowicze, wieś, włość rożańska, AWAK t. XIV str. 639.
Wigry, dwór królewski, Rewizja puszcz i pierechodow zwierinych str. 54.
Wilkiniki, okolica szlachecka, RIB t. XXXIII str. 690.
Wnuczkowszczyzna, dwór Jana Wnuczka, PKGE część I str. 360.
Wojciechowski, dwór Jurja Chodkiewicza, RIB t. XXXIII str. 440.
Wołotynia, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 523.
Wołpa, miasto królewskie w powiecie wołkowyskim.
Worobieje, okolica szlachecka, PKGE część I str. 22.
Zabłocie (Hromowicze), wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 197.
Zabłudów, miasto Hryhora Chodkiewicza, RIB t. XXXIII str. 432.
Zaborze, wieś, włość rożańska, AWAK t. XIV str. 639.
Zaniemonie, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 106.
Zaniewisza (Taniewicze), wieś, włość nowodworska, PKGE część I str. 275.
Zaniewicze, okolica szlachecka, PKGE część I str. 478.
Zaręby, dwór Ławryna Zaręby, PKGE część I str. 418.
Zarudawie, wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 234.
Zarzyca, wieś, włość horodnicka, PKGE część II str. 105.
Zawadzicze, wieś, włość kotrzańska, PKGE część I str. 54.
Zbrożkowszczyzna, dwór Zbrożkowej, PKGE część I str. 103.
Zdanowicze (Kuchary), wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 560.
Zelwa (Zelwiany), wieś, włość mostowska, PKGE część I str. 231.
Zierosławka, dwór Wasilowej Jakowcowej, PKGE część I str. 50.
Ziniakowicze, wieś, włość nowodworska, PKGE część I str. 270.
Złobowszczyzna, dwór Złoby, bojara brzostowickiego, PKGE część I str. 588.
Zubowicze (Sukowicze), wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 35.
Żarna, wieś, włość kraśnicka, PKGE część I str. 583.
Żopowicze, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 24.
Żylicze Wielkie, wieś, włość kryńska, PKGE część I str. 31.
Żylicze Wielkie, wieś strzelecka, włość kraśnicka, PKGE część I str. 561.

Powrót do działu HISTORIA


 

 

Related Images: