ALEKSANDROWICZ Jan

W jednym z XVII-wiecznych herbarzy (przypis za Kasprem Niesieckim) odnajdujemy dosyć ciekawy opis przywołujący Jana Alexandrowicza – starostę grodzieńskiego, dzierżawcę kluczy: jezierskiego, satandzkiego i kotrzańskiego w 1573 roku. Wymieniany jest także Albert (zapewne tak zapisano imię Wojciech), koniuszy Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów Zygmunta I (Starego),
a więc w latach 1507-1548. Z wielkim prawdopodobieństwem można założyć,
że wspomniany Albert (Wojciech) był ojcem Jana, a jego bratem był zapewne Piotr

Źródła:
Wojciech Wincenty Wielądek, Heraldyka czyli opisanie herbow, w iakim ktory iest kształcie. Oraz Familie rodowitéy Szlachty Polskiey, i W.X. Litewskiego, z ich herbami: przytym: Wsławieni męstwem i odwagą, wytworną nauką, cnotą, gorliwością i innémi zasługami w Oyczyznie, dawnieyjszego i teraznieyszego wieku Polacy, Warszawa 1792, tom 1, s.273

Powrót do opisu rodu

Related Images: