ALEKSANDROWICZ Stanisław

ALEKSANDROWICZ v ALEXANDROWICZ Stanisław h. własnego alias Kosy był synem Marcina i Ewy z Kuncewiczów herbu Łabędź. Urodził się zapewne w drugiej połowie XVII wieku – „stolnik mścisławski, mąż wielkiej prawości, stale wierny królowi Augustowi II, walczył w jego obronie przeciwko Szwedom 1702-1709 r…” 

ŻYCIE RODZINNE

Wiadomo jedynie, że żoną Stanisława była Marianna Zaremba herbu Zaremba,
z której narodził się syn Marcin

Źródła:
URUSKI, tom I, s. 24

Powrót do opisu rodu

Related Images: