DOLACZKO Bronisław s. Antoniego

Bronisław DOLACZKO herbu własnego <zobacz herb> syn Antoniego i Wiktorii
z Kulikowskich urodził się w Grodnie dnia 28 I 1838 roku. Ochrzczony został 14 II w Farze Grodzieńskiej. W tym czasie jego ojciec był radcą tytularnym (IX klasa urzędników).
Jego rodzicami chrzestnymi byli  Jaśnie Wielmożni Wincenty Styczyński (Rzeczywisty Radca Stanu) z Karoliną Wasiliew (sowietnikowa). Asystencję sprawowali Jaśnie Wielmożni Onufry Gackiewicz (Sekretarz Izby Skarbowej Grodzieńskiej) i Olga Hremiaczewska (żona Mikołaja – Sekretarza Kolegialnego). 

Akt Nr 45/1838 – księga chrztów Fary Grodzieńskiej z 1838 roku

W 1847 roku razem z ojcem i braćmi: DonatemWładysławem, wpisany do ksiąg szlachty Guberni Grodzieńskiej. Około 1868 roku w Kijowie ożenił się z Julią Jełagin herbu Pielgrzym. W małżeństwie tym narodziło się cztery córki: Maria (1869), Helena (1870), Barbara (1872) i Anna (1875). Bronisław był sekretarzem kolegialnym w rosyjskim Minsterstwie Sprawiedliwości oraz sędzią śledczym kurskiego Sądu Okręgowego. 

 Źródła:
Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1906, tom III, s. 205
Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.
Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Cz. II.str. 60.

Powrót do indeksu rodu

Related Images: