DOLACZKO Donat s. Antoniego

Donat Wiktor DOLACZKO herbu własnego <zobacz herb> syn Antoniego i Wiktorii
z Kulikowskich urodził się w Grodnie dnia 7 IV 1834 roku. Ochrzczony został w Farze Grodzieńskiej 25 IV tegoż roku. Jego rodzicami chrzestnymi byli urodzeni Wincenty Wyganowski i Wiktoria Nowodworska. Ojciec zapisany jako „Buchalter Grodzieńskiej Skarbowej Izby 10-tej klasy czynowników”. 

akt chrztu Nr 91/1834 – księga chrztów z 1834 roku Grodno- Fara

W 1847 roku razem z ojcem i braćmi: WładysławemBronisławem, wpisany do ksiąg szlachty Guberni Grodzieńskiej. Ożenił się z Antoniną Markiewicz herbu Lubicz (odmienny) – o ich potomkach nic nie wiadomo. Donat tak, jak jego ojciec i bracia sprawował urzędy państwowe. Osiągnął najwyższą w rodzinie VI klasę urzędniczą – był kolegialnym asesorem w Ministerstwie Wojny, wcześniej radcą dworu i sędzią Sądu Białogardzkiego. 

Źródła:
Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1906, tom III, s. 205
Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881, tom I s.460-461
Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Cz. II.str. 60.

Powrót do indeksu rodu

Related Images: