DOLACZKO Stefan

Stefan DOLACZKO herbu własnego <zobacz herb> urodził się około 1760 roku. Jego praprzodkiem był zapewne Marek, który w 1580 roku przybył do Polski razem z królem Stefanem Batorym. Rodzonymi braćmi Stefana byli prawdopodobnie Tomasz i Józef. Źródła historyczne podają, że pochodził z powiatu grodzieńskiego i wymieniają jako jego potomka jedynie syna Antoniego urodzonego około 1800-1801 roku.
Imię i nazwisko rodowe żony Stefana nie jest znane. 

Źródła:
Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1906, tom III, s. 205
Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.
Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Cz. II.str. 60.

Powrót do indeksu rodu

Related Images: