DOLACZKO Władysław s. Antoniego

Władysław Dominik DOLACZKO herbu własnego <zobacz herb> syn Antoniego
i Wiktorii z Kulikowskich urodził się w Grodnie dnia 28 VII 1835 roku. Ochrzczony został w Farze Grodzieńskiej w dniu 3 VIII. Jego rodzicami chrzestnymi byli urodzony Wincenty Wyganowski – chorąży z urodzoną Julią Maleczkinową – kapitanową. Ojciec dziecka
w akcie zapisany jako urzędnik X klasy (sekretarz kolegialny zgodnie z tabelą rang).  

Akt Nr 154/1835 – księga chrztów z 1835 roku, Grodno kościół farny

 W 1847 roku razem z ojcem i braćmi: Donatem i Bronisławem, wpisany do ksiąg szlachty Guberni Grodzieńskiej. Około 1868 roku ożenił się z Julią Brodzieniec herbu Dębno.
W małżeństwie tym urodziło się co najmniej czworo potomków: Władysław (1869), Edward (1871), Helena (1872) i Józefa (1879). Władysław był sekretarzem kolegialnym (urzędnik X klasy) w rosyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 

Źródła:
Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1906, tom III, s. 205
Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881, tom I s.460-461
Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Cz. II.str. 60.

 


Powrót do indeksu rodu

Related Images: