Eysymont, Wawrzyniec Michał (ok. 1675-1737)

Wawrzyniec Michał Eysymont (ok. 1675-1737), cześnik grodzieński, s. Aleksandra i Joanny z Głębskich. Komornik (1704-1727), koniuszy (1712, chyba się nie utrzymał, gdyż nie używał tytułu), horodniczy brzeski (1722-1732), cześnik grodzieński (1731-1737). Poseł na sejmik brzeski 1701, 1713 (już jako komornik brzeski), 1715, 1716, 1722, 1726 (jako komornik i horodniczy brzeski), 1727, 1733 (jako sędzia kapturowy i cześnik grodzieński). Po raz pierwszy pisany komornikiem brzeskim na ślubie siostry 29.07.1704. W 1710 na sejmiku grodzieńskim wyznaczony do poboru trzeciej raty poboru podatku na wojsko (jako komornik brzeski). Sygnuje te akta sejmikowe. W roku kolejnym ponownie wyznacza się go do odbioru tegoż podatku, który poprzednio nie doszedł do skutku. Delegowany wtedy też do hetmana litewskiego celem negocjacji w sprawie obniżki kontrybucji. Jest też na sejmiku grodzieńskim w 1712, gdzie sygnuje akta sejmikowe z dopiskiem: „salva protestatione o tysiąc złotych, drugi z dóbr dozywotnich, mp”. W laudum sejmiku brzeskiego w 1713 zagwarantowano mu rekompensatę za spustoszenie dóbr przez wojska saskie. Na sejmiku w 1715 obrany poborcą podatków. Uchwalono na tymże sejmiku zwrot kosztów za legację grodzieńską (zapewne odbytą w 1714). Na tymże sejmiku składa rekskrypt z kamery brzeskiej. W 1716 obrany delegatem na walny zjazd Wileński. W 1722 obrany deputatem do zbierania podatków z traktu brzeskiego. W 1726 (7.02) na sejmiku uchwalono laudum gdzie zapisano: „…także imci panu Eysmontowi, horodniczemu brzeskiemu, niepoiednokrotnie dane deklaracye do nayperwszey funkcyi occurencyi przyrzeczone reasumuiemy i affectami naszemi assekuruiemy”. Na tymże sejmiku obrany rotmistrzem z traktu zabużańskiego. W 1727 sygnuje akta sejmikowe jako horodniczy i komornik brzeski. W 1731 urząd cześnika grodzieńskiego ceduje na niego Jan Kazimierz Eysymontt. W sierpniu 1732 podpisuje wraz z sejmikiem grodzieńskim instrukcje dla posłów na sejm ekstraordynaryjny w tymże roku (jako cześnik grodzieński). Na sejmiku brzeskim 1733 (17.07) jest sędzią kapturowym brzeskim i cześnikiem grodzieńskim; delegatem sejmiku do prymasa na sejm konwokacyjny. Na tymże sejmiku podziękowano mu za legację i zagwarantowano stosowne wynagrodzenie. Jest i na sejmiku grudniowym 1733, odbywającym się wyjątkowo w Czernawczycach. Na sejmiku majowym w 1734 wymienia się go w grupie delegatów, którzy uprzednio pod przymusem nie wykonywali zgodnie z instrukcjami swoich powinności. Zmarł przed 16.04.1737. Po ojcu dziedziczył Kosicze, Karabany, Lidym w parafii Zbirohy, powiat brzeski oraz Iwanowce w parafii Wielkie Eysymonty, powiat grodzieński. Ożeniony ok. 1704 z Pudencjanną Dąbrowską (ok. 1688-1758), z którą pozostawił dzieci: Konstanty Dominik (1705-1756), przeor paulinów we Włodawie, Ludwika żona Antoniego Buchowieckiego, skarbnika brzeskiego, Dominika żona Andrzeja Kościa Zbirohowskiego, chorążego JKM, Eleonora żona Antoniego Tura, cześnika pińskiego; najmłodszy syn Kacper zmarł młodo i nie pozostawił potomstwa. Wdowa po nim trzymała w dożywociu Wólkę Chrypską i Polemiec, które scedowała na Jerzego Eysymonta, strażnikowicza upickiego. Źródła: AVAK IV, s. 318, 381, 384, 408, 409, 413, 422-423, 425, 441, 448, 449, 451, 472, 475, 477, 492, 499, VII, s. 183, 186, 188-189, 192, 195, 279; Boniecki V, s. 238; NIABG F. 898, op. 1, d. 1, k. 10, 19, 76v, 77; UWKL II, s. 248, 258, 580-581; VIII.

Related Images: