ZYWULT vel TYWULT Aleksander

W źródłach historycznych wymieniany jest także Aleksander Zywult lub Tywult?, występujący 17 VII 1733 roku, jako cześnik trocki. [1] Źródłem powyższego było „postanowienie szlachty województwa brzeskiego na seymik postkonwokacyalny”
z dnia 17 VII 1733 roku wpisane do ksiąg sądowych grodzkich brzeskich. [2]

W 1733 roku zapisany, jako Alexander Zywult był elektorem Stanisława Leszczyńskiego (Stanisława I). Wraz z nim w surfagii zapisano jeszcze dwóch przedstawicieli tego nazwiska bez podania ich imion – pierwszy z województwa trockiego, a drugi z województwa wołyńskiego. [3]

Czy wspomniany Aleksander był spokrewniony z Romanem i jego synami Michałem
i Stanisławem, tego nie wiadomo. 

[1] Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom II – Województwo trockie XIV-  XVIII wiek, Warszawa 2009, s. 113 (poz. 407)
[2] AVAK, Wilno 1870, tom IV, s. 478
[3] Elektorowie królów: Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława I, Stanisława Augusta i spis stronników Augusta III, [w:] Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, tom I 1908/1909, Lwów 1910, s. 278-279

Powrót do spisu rodu

Related Images: