ŻYWULT vel ZYWULT Stanisław

Stanisław Zywult był prawdopodobnie synem Romana i jego pierwszej żony Aleksandry Sopoćko. W źródłach zapisywany, jako cześnik połocki pod datą 8 V 1696 roku (jeszcze bez tytułu), około 1700 roku tak tytułowany (LVVA, f. 712, nr 115, k.136) i 16 VI 1710 roku (Archiw JZR IV/1, s. 362). W każdym z dokumentów wspominany był, jako budowniczyc połocki, a więc syn budowniczego połockiego – powyższe świadczy, że mógł być jedynie synem Romana. [1] 

Czy Stanisław był faktycznie cześnikiem połockim? Bardziej prawdopodobnym wydaje się, że w cytowanych dokumentach wymieniany był w związku ze swoim bratem Michałem, który toczył spór o cześnikostwo grodzieńskie z Janem Kazimierzem Eysymontem. Urząd cześnika połockiego od pierwszych lat XVIII wieku do co najmniej 1711 roku obsadzony był przez Józefa Michała Szymkowicza. 

Współcześnie w Polsce żyje potomek wywodzący się z linii Stanisława, który uważa że prawidłowa forma nazwiska jego przodków to Żywult (imię, nazwisko i adres mailowy znany redakcji strony SRG). 

[1] Henryk Lulewicz, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom V, Ziemia połocka i województwo połockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2018, s. 88 (poz. 89)

Powrót do strony rodu

Related Images: