Akt Nr 14/1850

źródło:
Księgi ślubów Dekanatu Grodzieńskiego z 1850 roku
LVIA fond 604, inv.46, vol. 41

mikrofilm nr 2165989 item 2 zdjęcie 903

numer aktu i data ślubu:

14/1850 z dnia 25-06-1850 Jeziory (powiat grodzieński)

Pan młody:

odnodworzec OLENDZKI Franciszek, wdowiec lat 58 (* około 1792), 
z Ejsmonty Nadtobolskie, wyznanie: rzymsko-katolickie,
rodzice: Maciej, Rozalia STARZYŃSKA

Panna młoda:

odnodworka HORBACZEWSKA Rozalia, wdowa lat 48 (* około 1802), 
z Ejsmonty Nadtobolskie, wyznanie: rzymsko-katolickie,
rodzice: Antoni, Marianna HORBACZEWSKA

Świadkowie:

ZAPOLSKI Antoni; KONDRACKI Ignacy; CZERNIEWSI Wacław

Ślubu udzielił:

ks. WASILEWSKI Feliks – wikary kościoła jezierskiego

Uwagi:

pan młody prawdopodobnie wdowiec po Magdalenie CYDZIK (ślub 28-01-1817 zapisany, jako OLEŃSKI) zmarłej ? 
panna młoda I voto KONSTANTYNOWICZ 
(wdowa po Jerzym KONSTANTYNOIWCZ – ślub  24-06-1823,
zmarłym 02-08-1836, akt Nr 47/1836 ) 

Powrót do indeksu

Related Images: