Nieobecni na popisie

Rejestr szlachty powiatu trockiego, która na popis się nie stawiła

Regestr tych ich m[iło]ści[ów] panów urzędników i inszej szlachty, obywatelów powiatu trockiego, którzy na popisie pod Zosiami nie byli, pocztów nie stawili, ani żadnej o sobie wiadomości nie dali, o których natenczas wiedzieć mogłem.

Je[go] m[iło]ść kniaź Bohdan Ogiński, podkomorzy trocki

Jm. pan Adam Chrapowicki, sędzia ziemski trocki

Jm. pan Symon Lew, wojski trocki

Jm. kniaź Samuel Ogiński, stolnik trocki

 Jm. pan Samuel Bielewicz, podstoli trocki

Jm. pan Ostafiej Baka, sędzia grodzki trocki

Jm. kniaź Aleksander Ogiński

Pan Jerzy Kolenda.

Pan Teodor Baka

Pan Jan Montygayło

Pan Piotr Wojciech Matysowicz Strewnicki.

Pani Jerzyna Montygayłowa. Potomkowie nieboszczyka Jana Montygayła.

Pan Fiedor Kolenda.

Pan Wojciech Bychowiec

Pan Aleksander Olęndski. [Dopisek własnoręczny Wołłowicza:]

Podawszy tych, którzy się nie stanowili i wiadomości o sobie nie dali,
ręką swoją podpisałem — Piotr Wołłowicz, chorąży trocki, ręką własną, m.p.


Powrót do menu rejestru popisowego

Related Images: