BAKA Teodor – nieobecny na popisie 1621 roku

Teodor Baka + po 1626, syn Iwana Iwanowicza, namiestnika (podwojewodziego) trockiego. Rodzony brat Jana, Jerzego i Bazylego, którzy w popisie występują. 


Powrót do listy nieobecnych na popisie 

Related Images: