poz. 211 – rejestr popisowy szlachty powiatu trockiego z 1621 roku

tytuł Pan
nazwisko AMBROSEWICZ
imię Jakub 
pozycja w rejestrze  211
sprawowany urząd ?
opis osoby  
skąd pochodzi z imienicza swego Posamawia i z Wyszkowiczów
(Pasamanie alias Posamawie alias Septaniszki, parafia wysokodworska)
sposób stawiennictwa  osobiście z 6 ucześnikami
ilość wystawionych koni 1
rodzaj wystawionych koni po kozacku
uwagi do stanu koni bez uwag
inne uwagi bez uwag
   
tekst zamieszczony w rejestrze popisowym
Pan Jakub Ambrosewicz [s] z uczesnikami swymi, panem Bartłomiejem i s panem Mikołajem Sczęsnowiczami, s panem Mikołajem Tomasowiczem, s panem Janem Stanisławowiczem, s panem Krzysztofem Klimowiczem i s panem Wojciechem Tomasowiczem, z imienicza swego Posamawia i z Wyszkowiczów konia [1]. 
   
„Ucześnicy” wymieniani przy tej osobie
SZCZĘSNOWICZ Bartłomiej
SZCZĘSNOWICZ Mikołaj
TOMASOWICZ Mikołaj
STANISŁAWOWICZ Jan
KLIMOWICZ Krzysztof
TOMASOWICZ Wojciech

Powrót do rejestru

Related Images: