poz. 47 – rejestr popisowy szlachty powiatu trockiego z 1621 roku

tytuł Jejm. pani 
nazwisko nie podano  Hołowczyńska
imię nie podano Elżbieta
pozycja w rejestrze  47
sprawowany urząd ?
opis osoby wojewodzina mścisławska
(od 12 V 1617 wdowa po Aleksandrze Hołowczyńskim)
skąd pochodzi z imienia swego dożywotnego Kiejtowiszek
(Kietowiszki, parafia trocka)
sposób stawiennictwa  osobiście bez ucześników
ilość wystawionych koni 2
rodzaj wystawionych koni po kozacku
uwagi do stanu koni bez uwag
inne uwagi Elżbieta Hołowczyńska z domu Wołłowiczówna +po 1621, starościanka słonimska, 1 v. już 1590 Adamowa Roska, podkomorzyna oszmiańska, 2 v. już 1594 Aleksandrowa Hołowczyńska, wojewodzina mścisławska,
   
tekst zamieszczony w rejestrze popisowym
Jejm. pani wojewodzina mścisławska z imienia swego dożywotnego Kiejtowiszek stawiła koni dwóch [2].
   
„Ucześnicy” wymieniani przy tej osobie
bez ucześników

Powrót to rejestru

 

Related Images: