poz. 58 – rejestr popisowy szlachty powiatu trockiego z 1621 roku

tytuł Pan
nazwisko BAKA
imię Jan
pozycja w rejestrze  58
sprawowany urząd ?
opis osoby Jan (Iwan) Baka (+ po 1639) był najstarszym synem Iwana Iwanowicza, podwojewodziego trockiego, po którym odziedziczył Strawiniki.
skąd pochodzi z imienia Strawinik
(Strawiniki alias Strawienniki, parafia żyżmorska lub wysokodworska)
sposób stawiennictwa  osobiście bez ucześników
ilość wystawionych koni 1
rodzaj wystawionych koni po kozacku
uwagi do stanu koni bez uwag
inne uwagi Jego rodzonym bratem był Jerzy i Bazyli oraz Teodor, który na popisie się nie stawił. 
   
tekst zamieszczony w rejestrze popisowym
Pan Jan Baka z imienia Strawinik stawił konia [1]. 

Powrót do rejestru

Related Images: