poz. 59 – rejestr popisowy szlachty powiatu trockiego z 1621 roku

tytuł Pan
nazwisko BAKA
imię Jerzy
pozycja w rejestrze  59
sprawowany urząd sędzia grodzki trocki
opis osoby  Jerzy Baka +po 1626, sędzia grodzki trocki 1626, był synem Iwana Iwanowicza, podwojewodziego trockiego, po którym odziedziczył Szylany. Jego bratem był Jan, Bazyli oraz Teodor, który na popisie się nie stawił.
skąd pochodzi z imienia Szylan
(Szylany alias Szelany, parafia żosielska
lub paprocka)
sposób stawiennictwa  osobiście z 1 ucześnikiem
ilość wystawionych koni 1
rodzaj wystawionych koni po kozacku
uwagi do stanu koni bez uwag
   
   
tekst zamieszczony w rejestrze popisowym
Pan Jerzy Baka z imienia Szylan z uczesnikiem swym, s panem Bazylem Baką, z imienia Jagielan stawił konia [1]. 
   
„Ucześnicy” wymieniani przy tej osobie
BAKA Bazyli (z imienia Jagielany)

Bazyli (Wasyl) Kazimierz Baka +po 1665, podczaszy trocki 29 XI 1635. Był bodaj najmłodszym z synów Iwana Iwanowicza, podwojewodziego trockiego, po którym otrzymał Jagielany i 3 służby w Szylanach. Jego rodzeni bracia to Jan i Jerzy oraz Teodor, który na popisie się nie stawił. .

Powrót do rejestru

Related Images: